Les associacions de discapacitats reclamen resultats al Govern

Les Associacions representants del col·lectiu de persones amb discapacitat s’han reunit avui, en grup de treball delegat pel Consell Nacional de la Discapacitat (CONADIS), per tractar de temes relatius a l’àmbit laboral.

Després de les dues anteriors reunions en les que es varen tractar altres temes que afecten a les persones amb discapacitat, han decidit, i així ho han comunicat als representants del Govern, no tornar a assistir a cap més reunió de treball “fins que no vegin traduït amb resultats efectius i clars les demandes que des de fa anys s’han proposat a través del Pla Nacional d’Atenció Social (PNAS) de l’any 2007 i del Pla Nacional per la Igualtat (PANI) dels anys 2010/2011 i principalment per la ratificació de la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat signada per l’Estat Andorrà el 27 d’abril de 2007 i pendent de ratificació pel Consell General a data d’avui”.

TOTES LES NOTÍCIES