Les anàlisis descarten que l’ingressat a Andorra sigui portador del virus de l’Ebola

El Ministeri de Salut confirma que els resultats de les anàlisis descarten que el cas
sigui portador del virus de l’Ebola.

El Instituto de Salud Carlos III ha notificat al Ministeri de Salut i Benestar els resultats de
les anàlisi practicades ahir al pacient que va ser aïllat al Centre Hospitalari d’Andorra i que
confirmen que el pacient no és portador del virus de l’Ebola i que està afectat únicament de
malària, malaltia per la qual ja s’ha iniciat el corresponent tractament.

El pacient ha evolucionat de forma estable i ha presentat únicament puntes de febre tal i
com s’ha indicat en el corresponent parte mèdic. Seguirà, no obstant i d’acord amb el que
estableix el protocol de contenció hospitalària, en observació en aquesta àrea específica
d’aïllament al llarg de les properes 48-72 hores, termini durant el qual es durà a terme una
segona anàlisi a fi de reconfirmar aquests resultats negatius a l’Ebola.

Text: SAAS