Les al·legacions a la línia Adrall-Nargó en qüestionen la utilitat pública

AdrallLes al·legacions que han presentat els propietaris afectats per la línia d’alta tensió entre Adrall i Andorra en qüestionen la utilitat pública. Els afectats pel projecte a l’Alt Urgell han presentat l’escrit, que exposa el conjunt de motius per oposar-se al projecte.

L’informe parla d’una “mancança efectiva d’utilitat pública” ja que considera que només respon a les necessitats d’energia elèctrica del Principat d’Andorra i als interessos particulars de l’empresa promotora, Red Eléctrica de España, i que no suposa cap millora ni per als municipis per on passa ni per a la xarxa elèctrica catalana.

El resum també fa referència a les al·legacions exposades per institucions com la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre -que en rebutja la tala d’arbres, la contaminació de l’aire i la radiació electromagnètica-, la Subdelegació de l’Estat a Lleida -que també esmenta el risc de les radiacions per a la salut humana-, la Direcció General de Polítiques Ambientals -que qüestiona el pas per dues valls ben conservades com les de Castellbò i Aravell- i l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò, que demana que es coordini l’obra amb la futura variant de la N-260 per tal que pugui ser soterrada. També s’esmenta els dubtes plantejats per la Generalitat, ja que la línia pot suposar un obstacle per a les activitats de l’aeroport Pirineus-la Seu.

El segon capítol de les al·legacions incideix en els ja esmentats riscos per a la salut humana i a l’adaptació en el medi. El tercer qüestiona les servituds i limitacions que suposa el projecte per a activitats en els terrenys per on ha de passar, com ara la devaluació de les finques, el soroll del brunzit del cablejat, el perill dels camps electromagnètics i els danys col·laterals a conreus, ramats i regs.

Per tot plegat, els signants demanen que la línia no sigui declarada d’interès públic i se’n suspengui la tramitació.