Les adopcions s’amplien al Brasil i la Federació Russa

El Consell de ministres ha aprovat l’acreditació de l’Associació d’Ajuda a la Infància del Món (AAiM) com a entitat col·laboradora d’adopció internacional, La funció principal de l’entitat col·laboradora és realitzar les funcions de mediació en els processos d’adopció internacional i supervisar tot el procés al país d’origen del menor.

L’acreditació anirà en paral·lel a l’establiment de noves col·laboracions, a través d’aquesta entitat espanyola. L’AAiM ha aconseguit que tant l’autoritat central de l’estat de Minas Gerais del Brasil com la de Novosibirsk de la Federació Russa, hagin donat per escrit la seva conformitat a la tramitació d’expedients d’adopció de famílies andorranes. El Brasil i la Federació Russa se sumen als països amb convenis ja establerts en matèria d’adopció com són Colòmbia, Filipines i República Dominicana.

La supervisió per part d’una entitat col·laboradora és essencial per evitar que accions particulars poc ortodoxes en l’àmbit de l’adopció posin en perill les relacions existents entre l’autoritat central andorrana i les altres autoritats centrals dels països amb els quals es mantenen relacions en matèria d’adopcions.

TOTES LES NOTÍCIES