L’ensenyament universitari català passa a ser virtual durant 15 dies des de dijous

Un estudiant amagat darrere una pila de llibres
Un estudiant amagat darrere una pila de llibres. Foto: Arxiu

El Govern i les 12 universitats catalanes, en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), i atenent les recomanacions de les autoritats sanitàries, han acordat avui passar a format virtual la docència teòrica presencial entre els dies 15 i 30 d’octubre, ambdós inclosos. D’aquesta manera, a partir de de dijous, totes les universitats de Catalunya, públiques i privades, adaptaran les classes teòriques que estiguin fent en aquests moments de manera presencial a un escenari de virtualitat.

Amb aquesta decisió, i després de les reunions mantingudes ahir pels responsables dels Departaments de la Generalitat implicats -Empresa i Coneixement, Salut, i Interior- i els equips de govern de les universitats, avui s’ha fixat el calendari per aplicar la petició de Salut Pública de reduir l’activitat presencial als campus universitaris per contribuir a contenir l’índex de contagi per Covid-19 mitjançant la rebaixa de la mobilitat de la comunitat universitària. Tal i com es va anunciar, el CIC ha consensuat un criteri comú davant la petició de Salut Pública de reduir l’activitat presencial, tot respectant l’autonomia universitària.

La resta d’activitats acadèmiques de les universitats es mantindrà, continuant amb les mesures de protecció pertinents. La presència del personal docent i d’administració i serveis s’adequarà a les necessitats que l’activitat de les universitats determini.

En l’informe de l’Agència de Salut Pública es reconeix l’esforç que estan fent les universitats i el compromís de la comunitat universitària amb el seguiment i el compliment de les mesures de seguretat adoptades. En aquest sentit, es reitera que les universitats són segures i que l’objectiu de reduir temporalment la docència presencial és aconseguir la disminució de l’activitat induïda, com és el cas de la mobilitat de les persones.

 

Model híbrid de docència des de l’inici del curs
Les universitats catalanes han dut a terme un esforç per poder iniciar el curs acadèmic 2020-2021 amb el seguiment i compliment de totes les mesures adoptades per garantir que l’activitat presencial sigui segura. En previsió de l’índex de contagi per la Covid1-9 a Catalunya, s’ha dissenyat un model híbrid de docència que es va adaptant en funció de l’evolució de la pandèmia. Aquest model forma part, de fet, de l’acord a què van arribar el Govern i les universitats el passat mes de juny que ja preveia adaptar el curs acadèmic actual a les necessitats de cada moment, seguint les recomanacions de les autoritàries. En aquest sentit, les universitats s’han posat a disposició de les autoritats sanitàries per a l’adopció, si s’escau en el futur, de noves mesures de contenció de la pandèmia.

TOTES LES NOTÍCIES