LdA lamenta el tracte del Govern als tècnics del transport sanitari

liberals

Liberals d’Andorra ha fet públic el següent comunicat en relació a la reestructuració del transport sanitari:

Liberals d’Andorra hem mantingut una reunió amb el col·lectiu de Tècnics de Transport
Sanitari afectats per la decisió del Govern de no prorrogar el contracte de prestació de
serveis del transport medicalitzat intern. Després de prendre coneixement de la situació:

En primer lloc lamentem profundament el tracte que aquest col·lectiu ha rebut per part del
Govern, atès que en cap moment han rebut cap notificació ni cap explicació de les
conseqüències personals que per al col·lectiu representa la decisió de reordenar el
sistema de transport sanitari. El col·lectiu ha tingut coneixement de les afectacions en
forma d’acomiadaments mitjançant els mitjans de comunicació, quan la manera més
transparent i curosa pensem que hagués estat comunicar-los-ho personalment.

En segon lloc denunciem la precipitació a l’hora d’implementar aquesta reorganització,
atès que el contracte de les dues empreses fins ara encarregades d’assumir aquest
transport venç el dia 31 de maig i el traspàs d’un servei d’importància cabdal per a l’usuari
com és aquest encara no s’ha iniciat. El nou servei difícilment es podrà implementar de
forma correcta en menys d’un mes, la qual cosa demostra una improvisació alarmant. Si
la voluntat del Govern era cancel·lar la concessió, hauria d’haver iniciat els protocols de
traspàs quan es va prorrogar el contracte per sis mesos.

Tercer, denunciem que la improvisació per part del Govern té com a conseqüència un
perjudici greu i evident per a les 12 o 15 persones que, segons ja ha anunciat el Govern,
perdran el seu lloc de treball, atès el poc marge de temps que tindran, malgrat la
indemnització, per poder trobar una alternativa professional. Es fa palesa la manca de
delicadesa a l’hora de pensar en el col·lectiu afectat.

Quart, respecte a les afectacions del servei en ell mateix, no es pot afirmar, com fa el
Govern en el punt primer de les seves conclusions, que el servei no es veurà afectat. El
personal que ha estat realitzant el transport medicalitzat intern i extern és un personal
especialitzat que ha rebut formacions internes del SAAS/SUM a més de la formació
específica com a tècnics de transport sanitari que alguns treballadors ja tenen o estant
realitzant, i que actualment el Cos de Bombers d’Andorra encara no disposa. S’evidencia,
doncs, que el servei final per a l’usuari es veurà afectat, en un primer moment, per una
pèrdua de qualitat malgrat la professionalitat del Cos de Bombers, que ningú posa en
qüestió.

Cinquè, el retorn al model anterior representarà un major impacte per al servei de metges
de supervisió medicalitzada atès que, actualment, degut a la formació dels tècnics, els
metges esperaven la primera anàlisi dels tècnics que valoraven, degut a la seva formació i
aprenentatge conjuntament amb el SUM, la necessitat o no del desplaçament mèdic al
lloc dels fets.

Sisè, el model presentat posa en risc l’equilibri avui assolit pel sistema, que permet que el
cos de bombers pugui dedicar-se a tasques de rescat, salvament i extincions d’incendis.
Mentre els tècnics en transport sanitari assumeixen el transport medicalitzat intern com
passa majoritàriament a tots els països d’Europa, i ho fan amb dos efectius, el Cos de
Bombers està obligat per reglament a dotar de tres efectius les sortides en ambulància.
Consegüentment, pot succeir que les casernes de proximitat no sempre puguin atendre
les urgències més properes per la manca de recursos i, per tant, el temps de resposta del
DEPEIS es veurà afectat, la qual cosa repercutirà indirectament en els usuaris. El
malharurat incendi d’ahir a Encamp n’és un exemple, tots els efectius de bombers es van
haver de desplaçar al càping internacional, per tant qui hagués assumit les urgències
medicalitzades internes en cas d’estar ja implantat el nou sistema?

Setè, Liberals d’Andorra qüestionem l’hipotètic estalvi d’un milió d’euros, anunciat per el
Govern, que representaria retornar al Cos de Bombers el transport medicalitzat.
Primerament, trobem sorprenent que la comparativa entre l’escenari actual i el futur es
faci en base als números de l’exercici 2012 i no del 2013, exercici que ha presentat uns
costos dels serveis subcontratats inferiors als de l’exercici 2012 atès que els serveis
realitzats per trasllat de pistes han estat menors. Veiem una clara intenció de condicionar
l’opinió pública amb aquests balls de xifres. En segon lloc, els costos associats a la
reestructuració preveuen l’increment de 5 noves places de bomber, que juntament a les 5
que es cobriran mitjançant el procés ja endegat, han de poder cobrir els 4.000 trasllats.
No obstant, no contemplen ni els increments salarials que els efectius del cos de bombers
de l’especialitat sanitària hauran de percebre una vegada el DEPEIS assumeixi el
transport medicalitzat intern, ni la més que evident necessitat d’efectius per cobrir amb
garanties el transport medicalitzat i les tasques de salvament i extinció d’incendis
responsabilitat del DEPEIS. En tercer lloc, la previsió de renovar el parc mòbil
d’ambulàncies amb només dues ambulàncies no serà suficient atès l’estat obsolet de la
resta de vehicles que hauran de cobrir aquest servei.

Vuitè, si el que es pretenia era passar d’un model de tarifa per servei actual a un model de
compra de servei, es podria fer sense necessitat d’eliminar l’activitat privada, que tan bon
servei donava als usuaris, aprofitant el venciment del contracte i modificant les condicions
del plec de bases del concurs.

Per concloure, Liberals d’Andorra alertem que retornar el transport medicalitzat a l’anterior
model del 2006 representa un pas enrere, una pèrdua de qualitat del servei per a l’usuari,
una afectació per al DEPEIS en tant que no podrà assumir amb garanties el transport
medicalitzat intern i alhora donar una cobertura immediata davant la coincidència de
trasllats interns medicalitzats i intervencions de rescat i/o extinció d’incendis, i finalment
una total desconsideració envers el col·lectiu de tècnics de transport sanitari que de
manera professional han dut a terme durant els darrers anys el transport medicalitzat
intern del país, així com tasques de coordinació amb el SUM que han representat una
optimització i millora del servei per a l’usuari d’aquest servei.

 

3 comentaris

 1. Encara piulen aquests?

 2. Estimat Paco,
  Amb les 20 guàrdies aproximadament mensuals que fan (et recordo que assumeixen la totalitat del servei, i no només el que els agrada com vol fer bombers) es bastant complicat tenir varies feines alhora, sí tinguéssin el torn de 24h com tenen ells per poder descansar, entrenar, anar a fer encàrrecs o passejar amb les llumetes blaves al jeep i al camió per la avinguda Meritxell aleshores si que tindríem dues feines o mes.
  Segon: bombers sempre ha conitnuat realitzant el servei i per les ganes i la formació que tenen alguns, millor que es quedin a la caserna.
  Tercer: desitjo que mai t’acomiadin o t’en vagis a dormir sense saber que serà del teu futur,per culpa d’una mala decisió política en el passat, igual que no lo desitjo a cap familiar teu. 😉
  Tercer: se me ha olvidao que mala memòria por dios
  Quart: que mai passi res greu en el nostre país, perquè no se com ens en sortirem amb aquesta prepotència, falta d’humiltat i professionalitat.
  Petons i bona nit maco

 3. Primer: els tècnics podran treballar amb la seva segona o tercera feina sense problemes

  Segon: els bombers historicament han fet sempre les ambulàncies i ningú es va reunir amb ells per demanar la seva opinió

  Tercer: se me ha olvidado

  Quart: ara faltaria una recollida de signatures

Comments are closed.