L’Aula de Teatre i Dansa ofereix 12 propostes per a totes les edats en el nou Curs 2015-2016

L’Aula de Teatre i Dansa del Comú d’Andorra la Vella obrirà les seves portes el dimecres 9 de setembre, per encetar els tallers i activitats del Curs 2015-2016, adreçades a infants, joves i adults.

En Teatre, hi haurà una formació, destinada a infants de 5 a 6 anys d’edat, en la qual s’estimularà els dots individuals mitjançant el joc de la representació, amb l’expressió lliure i espontània de cadascú, individualment i en grup, per desenvolupar les capacitats motora i lingüística, tot contribuint a la potenciació de la sensibilitat artística, així com de la comunicativa. Per als infants de 7 a 12 anys d’edat, es proposa una Iniciació al Teatre, des del joc i la imaginació, per aprendre a inventar històries i fer-ne la representació escènica.

Als joves de 13 a 16 anys, se’ls ofereix un taller on aprendran la presència en escena, l’escolta dels altres i un mètode precís per saber “escoltar-se”, a través de la tècnica de la improvisació i del treball d’escenes escollides. El Grup Estable de Joves, del qual en formen part els alumnes del Taller de Joves – seleccionats en funció del seu procés formatiu -, realitza diversos muntatges i algunes representacions d’obres i participa als festivals de fi de curs.

Pel que fa a la Dansa, el nou curs presenta 8 opcions per a infants, a partir dels 4 anys d’edat, i per a joves de més de 13 anys; iniciació a la dansa, treball de barra, port de bras, iniciació en salts, i aprofundiment del treball de barra i combinacions d’allegro, treball de mitja i punta, grand plié, treball en croix, girs i diagonals, i pirouettes. Els nivells Sènior i Adults seran oberts a adolescents – a partir de 13 anys -, i a persones de més de 18 anys, sense base de dansa clàssica. També hi haurà un Curs de Reeducació per millorar l’estat físic general, recuperar flexibilitat i alliberar articulacions, tot prenent consciència del propi cos, amb exercicis bàsics de dansa.