L’AREB descarta que els accionistes de BPA formin part del banc bo

arebEls membres del Consell d’Administració de l’AREB han exposat, al llarg de més de tres hores, el pla de resolució de Banca Privada d’Andorra davant de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost i de la Comissió especial de vigilància financera. Un dels membres del Consell d’Administració, César Goyache, ha anticipat que no hi haurà quitances en els dipositants de BPA, tot i que els creditors del banc sí que patiran els efectes de la baixada de valor de l’entitat. D’altra banda, l’AREB considera que si els accionistes de BPA ho fossin també del nou banc no es podria recuperar la confiança, que és l’objectiu principal, i valora positivament la resposta que estan rebent per part de possibles compradors. Tot i que Goyache no ha volgut avançar quin valor té el banc actualment ni quants comptes són aptes fins a la data per ser traspassats al banc nou, per una qüestió de prudència, sí que ha admès que la nota del FinCEN va derivar en un problema de liquiditat i posteriorment de solvència, i que actualment la ràtio de solvència de l’entitat està molt per sota dels mínims exigits, només pel fet que Banco Madrid estigui en procés de liquidació. Un altre dels aspectes que ha ocupat bona part del torn de preguntes dels parlamentaris ha estat la necessitat, defensada per Goyache, d’analitzar un per un tots els comptes de BPA per evitar que un sol compte il·lícit contamini tot el banc nou, cosa que seria responsabilitat de l’AREB i “estaria posant en joc la credibilitat de l’estat andorrà”.

El president del Consell d’Administració de l’Agència de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), Albert Hinojosa, el vicepresident, Armand Pujal, i un dels seus membres, César Goyache, han estat els encarregats d’explicar, davant dels parlamentaris, el pla de resolució de BPA i de contestar les preguntes dels consellers generals.

Els responsables de l’AREB han volgut deixar clar que la nota del FinCEN va col·locar BPA en una posició de “no retorn”, i que l’entitat es considera morta perquè no podrà tornar a operar. Per aquest motiu s’ha optat per crear un banc nou amb els actius i passius aptes i on es transferirà tota l’operativa de BPA, tant de sistemes com de personal, mentre en paral·lel es continua amb el procés de revisió dels comptes, un per un. A continuació, es procedirà a recapitalitzar la nova entitat per recuperar la solvència, i ja s’estan fent contactes per tal que els corresponsals puguin operar amb el banc bo, per recuperar la liquiditat. 

La nova entitat tindrà com a únic accionista l’AREB, i es descarta que els accionistes de BPA puguin formar-ne part perquè el FinCEN “va fer una acusació contra una operativa d’un banc la responsabilitat de la qual recau sobre els seus executius”. Així, Goyache ha dit que “si revisem tots els comptes i al final l’accionista majoritari és el mateix que a l’origen, no es recuperaria la confiança”. El nou banc també haurà de tenir un equip gestor nou –s’haurà de buscar tota una nova cúpula directiva–, i la recuperació de l’operativa s’haurà de fer “mantenint l’equilibri entre recuperar l’operativa dels clients tractant-los de forma equànime i garantir la viabilitat del banc”.

El banc bo tindrà un nou esquema reforçat de compliment normatiu que reculli les millors pràctiques a nivell internacional, perquè sigui el màxim d’atractiu per a una major varietat de perfils de compradors potencials. En paraules de Goyache, “no podem muntar un pegat sinó que cal construir una solució que funcioni i amb possibilitats d’èxit”. Així, l’objectiu és que la venda es pugui fer efectiva abans de finals d’any, tot i que el calendari es pot retardar pel procés de revisió dels comptes o per les autoritzacions que requereixin les autoritats del país del possible comprador.

De fet, Goyache ha explicat que abans de fer públic el pla de resolució ja hi havia hagut mostres d’interès espontànies, però que provenien de gent amb la credibilitat molt limitada. Actualment, amb la contractació de l’empresa Key Capital per tal que els assessori en la venda, s’ha fet una aproximació tant a entitats internacionals com nacionals i, tot i que no se’ls pot mostrar encara el valor de l’entitat, “la resposta està sent molt positiva”. El procés de venda es farà mitjançant una subhasta entre els compradors que reuneixin unes condicions més òptimes, però la intenció no és escollir el comprador en funció d’una puntuació i del preu, sinó que es donarà opció als candidats a presentar una estratègia, i s’assegurarà un procés transparent de manera que tots ells tinguin la mateixa informació i les mateixes regles del joc.

Llocs de treball, en l’aire
Els responsables de l’AREB han reconegut que del gruix dels treballadors de BPA, serà “un equip ajustat i amb els perfils idonis” el que passi al nou banc, però no han avançat quin percentatge de la plantilla serà fins que no acabi el traspàs d’actius i se sàpiga quina mida tindrà la nova entitat. L’AREB té en compte dins del pla de resolució que s’haurà de fer front a unes indemnitzacions, tot i que no s’ha quantificat l’import. Pel que fa a la negociació amb els empleats, Goyache ha dit que cal tenir en compte que l’AREB és un ens públic que treballa per a tot el sistema financer andorrà, i que ells treballen per garantir els drets de totes les parts –treballadors, clients i accionistes. Per tant, hores d’ara, només poden garantir les condicions que marca la llei.

Pel que fa als clients, l’AREB ha avançat que segons les seves previsions, no s’hauran de fer quitances en els dipositants de BPA. Tot i això, els creditors del banc sí que poden patir l’impacte de la baixada del valor de l’entitat. En especial, s’ha parlat dels clients de BPA Assegurances, que podrien sofrir els efectes tenint en compte que aquesta entitat havia invertit en el passiu del banc.

Revisió ‘anti money laundering’
César Goyache ha lamentat que, a diferència d’altres casos com el del banc Espiritu Santo, en aquesta situació és molt difícil establir la línia de separació entre els actius lícits i no lícits, cosa que dificulta el pla de resolució. Davant dels dubtes expressats pels consellers de l’oposició, que consideren que el fet d’analitzar un per un tots els comptes pot fer perdre la confiança dels clients, Goyache ha volgut deixar clara la importància d’assegurar-se que no quedi cap sospita que hi pugui haver operativa il·lícita al banc bo, indicant que “no es podia fer per mostreig perquè un sol compte que es colés, enverinaria el banc bo”. 

En aquest sentit, ha assegurat que el procés de revisió ‘anti money laundering’ “no és un judici als clients sinó una revisió d’informació per justificar l’origen dels diners com qualsevol nou client”. L’AREB reconeix que el sistema és dràstic i genera incomoditats però s’han mostrat convençuts que “és l’únic mecanisme per generar confiança”.

Goyache ha detallat que a l’inici es va fer una primera revisió per calibrar el model que s’havia de seguir, i posteriorment es va recalibrar el sistema “ajustant el model a la realitat”, per la qual cosa la revisió es va reiniciar des del principi.

D’altra banda, ha reconegut que hi haurà clients que no aportaran la informació perquè no poden o no volen, i per tant els seus comptes no passaran al banc bo sinó que es mantindran a BPA, mantenint, això sí, els seus drets. Pel que fa a l’antiga BPA, l’entitat es quedarà amb els actius il·lícits i el termini per a la seva liquidació dependrà dels processos judicials que hi ha en marxa.
Finalment, en les properes setmanes l’AREB ha d’enllestir el seu pressupost i, d’altra banda, properament aprovarà una valoració de l’entitat, que ha assegurat que “és viva perquè té actius lligats al mercat que es va movent”. 

Text i foto: ANA