L’AREB assumeix la tutela de BPA

L’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) assumeix des d’avui 27 d’abril la tutela de Banca Privada d’Andorra, SA (BPA), en virtut del que disposa la Llei 8/2015 de reestructuració i resolució d’entitats bancàries.

El President del Consell d’Administració de l’AREB, Albert Hinojosa Besolí, signa avui un edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) que oficialitza la decisió presa aquest matí pel Consell d’Administració de l’AREB, de tutelar a partir d’avui BPA, entitat intervinguda fins a la data per l’INAF des del passat 11 de març del 2015. Aquesta decisió, tràmit previst per la pròpia Llei 8/2015 en l’article 11, marca la data d’inici del procés de resolució de l’entitat, que contempla com a possibles solucions la transmissió d’actius o passius o qualsevol drets o obligacions a una entitat pont; la venda total o parcial del negoci de l’entitat o altres instruments de resolució previstos a la Llei 8/2015, sempre amb l’objectiu de preservar al màxim el valor de la institució.

L’AREB ha considerat la informació i els documents traslladats per part de l’INAF arran dels treballs endegats per l’autoritat supervisora del sistema financer en les darreres setmanes i dóna continuïtat a les mesures cautelars preses fins al moment en virtut del Decret del Govern d’Andorra del passat 16 de març del 2015 pels Administradors provisionals de BPA, designats per l’INAF el passat 11 de març.

En el referit edicte, l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries ha fet públic també el nomenament d’un nou administrador per BPA, l’economista andorrà David Betbesé.

Betbesé és llicenciat en Ciències Econòmiques i Socials per la Université de Sciences Sociales de Toulouse, MBA d’ESADE i Analista Financer Europeu Certificat (CEFA) pel Instituto de Estudios Financieros. David Betbesé ha estat durant els darrers anys el Director de Banca Privada Internacional del Grup Financer Crèdit Andorrà i membre del seu Comitè Executiu, càrrecs que va deixar al maig del 2014 per iniciar un projecte personal dedicat a l’assessorament financer.

Seguint amb el calendari previst, en els propers dies l’AREB continuarà analitzant tota la informació disponible a fi i efecte de definir en les properes setmanes el pla de resolució de BPA. Finalment, en aquest context, i tal i com estableix la Llei 8/2015 també es procedirà a la creació del Fons Andorrà de Resolució d’Entitats Bancàries (FAREB), destinat a finançar, si s’escau, les mesures acordades per a BPA.

Text: AREB