L’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA) ha tramès als tres grups parlamentaris al Consell General un document amb diverses matisacions a la proposició de llei de protecció de l’honor, la intimitat i la pròpia imatge que Demòcrates per Andorra ha entrat a tràmit i que es discutirà properament.

L’Associació considera que l’esmentada proposició de llei pot afectar negativament tant la pràctica diària del periodisme com a les empreses periodístiques, causant situacions de censura encoberta, demandes abusives i greuges comparatius entre empreses i plataformes digitals.

L’APCA entén que els principis fonamentals que defensa la llei ja estan protegits en d’altres marcs legislatius com el Codi Penal i la pròpia Constitució.

L’entitat posa d’exemple la legislació espanyola en aquesta matèria i en la que es basa bona part de la proposició de llei per ressaltar que aquest text no s’aplica i si es fa, s’adopten indemnitzacions simbòliques. I a tall d’exemple adjunta un informe elaborat per un destacat catedràtic en dret de la informació sobre els problemes d’aplicació de la llei a Espanya, així com diversa bibliografia al respecte.

L’associació s’ha posat a disposició dels tres grups parlamentaris per treballar conjuntament en un marc normatiu que protegeixi aquests drets fonamentals però alhora garanteixi la llibertat d’expressió i de premsa.