L’APBI proposa al Govern l’exempció del pagament de l’hipoteca dels pisos per als petits propietaris

Un immoble en lloguer. Foto: ARXIU
Un immoble en lloguer. Foto: ARXIU

L’Associació de Propietaris de Béns Immobles en Arrendament (APBI) ha fet arribar al Govern una sèrie de propostes per fer valer els seus interessos i els dels seus inquilins. Consideren que, a diferència d’altres entitats, són mesures que consideren “justes, constructives i sobretot, factibles.”

Demanen a l’executiu la carència sense interessos en el pagament de les quotes hipotecàries d’aquells immobles el lloguer dels quals ha quedat suspès, total o parcialment, en aplicació de la llei òmnibus. L’APBI assegura que no “proposen una condonació, com sí s’ha aplicat als lloguers dels dits immobles, sinó una carència que no generi interessos, en justa aplicació del principi de coresponsabilitat”.

També reclamen l’exempció dels petits propietaris perquè creuen que “cal diferenciar entre propietaris i no aplicar les mateixes mesures a arrendadors professionals que a petits arrendadors no professionalitzats“. Segons l’entitat, “aquests últims clarament tenen una dependència directa d’aquests ingressos, la gestió no està professionalitzada, i els medis que disposen per mirar de finançar l’impacte que aquestes mesures poden tenir en els seus ingressos és molt més limitada”.

Per últim, suggereixen una derogació de les mesures en matèria d’arrendaments un cop finalitzi el període d’excepcionalitat. Consideren que “l’ideal seria que propietari i inquilí poguessin renegociar, cas per cas, la seva situació contractual i adaptar-la a la crisi actual” i denuncien que alguns establiments llogats, com els supermercats, estan guanyant ara molt més que abans de la crisi i per tant, no s’haurien de beneficiar de les mesures establertes pel Govern.

L’Associació conclou el comunicat agraint els esforços que està fent no només el Govern, sinó totes les administracions del país i els diferents partits polítics, per mirar de gestionar la situació actual de la millor manera possible, posant per davant els interessos del país, i sobretot, les necessitats d’aquells més afectats per la crisi actual.

TOTES LES NOTÍCIES