L’APA de l’escola espanyola d’Encamp lamenta la manca d’informació

L’Associació de Pares d’Alumnes de l’ escola Espanyola d’Encamp, atenent a les últimes informacions publicades en diferents mitjans de comunicació escrits i també àudio visuals del Principat d’Andorra, en referència al possible tancament de les escoles espanyoles d’Encamp i Sant Julià de Lòria, volem informar i exposar el següent:
Els dies 21 i 22 de maig d’enguany, a diferents mitjans de comunicació escrits i àudio visuals del nostre país, s’informava i feia pública la notícia que les escoles espanyoles d’Encamp i Sant Julià de Lòria tancarien el curs 2016-2017, atenent a la noticia esmentada un gran nombre de pares d’alumnes de la nostra escola van demanar informació al respecte, manifestant la seva inquietud, no podent informar als pares interessats pels següents motius:

Fins la data d’avui l’Associació de Pares d’Alumnes de l’ escola Espanyola d’Encamp, mitjançant el seu president i la seva vicepresidenta no han rebut cap trucada telefònica, carta, correu electrònic, colom missatger i/o altre mitja de comunicació informant dels acords i canvis adoptats a la reunió de la comissió mixta hispanoandorrana en matèria d’educació,celebrada el dia 20 de maig del 2014 a la ciutat de Madrid (ESPANYA), per part de les institucions i organismes oficials de l’estat espanyol presents al Principat d’Andorra.

Esmentar que únicament hem estat informats telefònicament per part d’un representant del M.I Govern d’Andorra de la celebració de la trobada i que l’ escola Espanyola d’Encamp restaria operativa dos anys més, sense aportar més informació al respecte.

L’ Associació de Pares d’Alumnes de l’ escola Espanyola d’Encamp lamenta profundament que la nostra associació i els pares dels alumnes del nostre centre tinguin coneixement per part dels mitjans de comunicació escrits i àudiovisuals del país, d’una informació que afecta directament a la formació i futur escolar dels seus fills i que les institucions i organismes oficials implicats directament amb les reformes que s’han de dur a terme, mostrin al nostre entendre una manca de sensibilitat, compromís i sobretot comunicació amb les persones més afectades i perjudicades per aquets canvis, essent inicialment els pares i principalment els seus fills i alumnes.

Hem d’afegir que també que considerem que la negació per part de les institucions espanyoles a l’hora d’acceptar preinscripcions pels cursos escolars 2014-2015 i 2015-2016 al nostre centre educatiu espanyol, agreuja encarà més la situació de les famílies i els centres perjudicats, provocant que els pares hagin de variar la seva elecció del centre inicialment escollit, optant per preinscriure als seus fills als altres dos sistemes educatius presents al Principat.

No entenem ni estem conformes amb aquesta decisió considerant que mentre es construeix el futur centre integrat, els alumnes que actualment cursen estudis a la nostra escola i els que és podien inscriure els dos anys que encara estaríem operatius, podien restar perfectament al nostre centre escolar fins que finalment haguessin d’ingressar definitivament al futur centre integrat.

Hem de manifestar que a l’última reunió amb la Sra. Consejera d’Educació del Ministeri d’Educació espanyol al nostre País, celebrada al nostre centre educatiu fa aproximadament menys d’un any, aquesta va donar a entendre als presents a la reunió que els alumnes finalitzarien l’educació primària a l’escola espanyola d’Encamp, considerant per la nostra part que ha incomplert les seves paraules, sentint-nos completament enganyats.

Dir que d’ençà es van fer públic els canvis impulsats pel Ministeri d’Educació espanyol, el mètode emprat sempre ha estat el mateix al nostre entendre, les notícies relacionades amb centres educatius espanyols al Principat sempre es fan públics als mitjans de comunicació un mes o dos abans de finalitzar el curs escolar, aquest fet comportar inicialment una alarma escolar entre els pares i després principalment limita greument el temps de reacció per poder portar a terme les accions reivindicatives i de defensa per part de l’Associació de Pares d’Alumnes dels centres educatius espanyols perjudicats.

Deixa palès que la nostra Associació de Pares d’Alumnes continuarà amb els mitjans que tenen a la seva disposició defensant els interessos dels pares, dels alumnes i en general el sistema educatiu espanyol.

Text: Associació de Pares d’Alumnes de l’escola Espanyola d’Encamp