L’any passat va augmentar el nombre de sol·licituds de prestacions per fill a càrrec respecte al 2020

Una parella amb tres infants caminant
Una parella amb tres infants (Pexels)

El nombre de sol·licituds de prestacions per fill a càrrec presentades l’any 2021 ha estat de 799, el que suposa un augment del +4,6% respecte a l’any 2020. D’aquestes, el 75,6% han estat resoltes favorablement, el 24,2% s’han desestimat i al 0,3% li ha mancat documentació.

Si també es tenen en compte les prestacions actives de l’any 2020, les prestacions actives en data 31 de desembre del 2021 han beneficiat 718 famílies i 1.263 fills, amb un import anual mitjà per família de 1.904,42 euros, un +2,3% amb respecte a l’any anterior. El nombre de famílies és manté igual que el de l’any anterior (+0,0%) mentre que el nombre de fills beneficiaris es redueix un -1,6%.

Per sexe, les dones són les que han rebut majoritàriament les prestacions favorables del 2021 (77,2%), en contraposició als homes (22,8%). Per edat, el 97,2% dels beneficiaris del 2021 tenen entre 25 i 60 anys i majoritàriament són de nacionalitat andorrana (31,8%), portuguesa (26,0%) i espanyola (20,9%). Un 49,5% dels beneficiaris de l’any han residit sempre al Principat o fa més de 20 anys que hi resideixen.

Quant a l’estat civil dels beneficiaris de la prestació, un 33,4% són casats, un 28,8% solters, un 23,0% separats, un 12,9% divorciats i un 1,8% vidus.

Les famílies que més ajuts han rebut són les que tenen 1 fill a càrrec, amb el 41,2% del total d’ajuts, seguides de molt a prop per les famílies amb 2 fills a càrrec, amb el 40,9%. Les famílies amb 3 fills suposen un 14,9% i les famílies amb 4 fills un 3,0%.

Durant l’any 2021 s’han denegat 193 sol·licituds d’ajut, el que representa un 24,2% del total de sol·licituds rebudes. El principal motiu de denegació de les sol·licituds ha estat “Superar el LECS familiar”, amb el 46,6% de les denegacions, seguit de “Menys de 7 anys de residència”, amb un 22,8% i de “No presenta la documentació requerida”, amb un 22,3%.

El nombre de beneficiaris d’aquest ajut ha passat dels 9,2 per cada mil habitants l’any 2020 als 9,0 per mil habitants l’any 2021, una variació del -1,9%. Tanmateix, es produeix un augment del rati entre l’import de les prestacions i la despesa de Govern del +11,1%, que passa del 0,27% al 0,30%. El volum d’aquestes prestacions respecte al PIB real augmenta lleugerament (+0,2%) i se situa en el 0,053%.

TOTES LES NOTÍCIES