Encarreguen la diagnosi per al Pla d’envelliment de quilòmetre zero a l’Alt Urgell

Celebració de la Setmana de la Gent Gran a la Seu d’Urgell, l’any passat (CCAU)
Celebració de la Setmana de la Gent Gran a la Seu d’Urgell, l’any passat (CCAU)

El Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU) ha encarregat a l’institut de treball social i serveis socials Intress l’elaboració d’un estudi per a conèixer la situació de la gent gran a la comarca, amb l’objectiu de redactar, posteriorment, el Pla Comarcal d’Envelliment de Quilòmetre Zero (PCEQZ) d’acord amb les directrius que estableix el Departament de Drets Socials de la Generalitat.

L’estudi ha de servir per a disposar d’una diagnosi, el més fidel possible a la realitat, de la gent gran de l’Alt Urgell. En aquest sentit, després de fer un estudi quantitatiu, Intress iniciarà una fase de tallers participatius i enquestes per a conèixer la situació i les inquietuds d’aquest sector de la població.

En base a aquest estudi previ es redactarà el Pla Comarcal d’Envelliment Quilòmetre Zero, el qual tindrà com a principals objectius fer aflorar les possibilitats del territori per al desenvolupament i identificar els recursos que hi caldria activar; sensibilitzar la societat envers la inclusió social activa de les persones grans; desenvolupar dinàmiques de treball comunitari per a l’envelliment actiu i d’interacció entre les diferents xarxes: socials, laborals, de salut, educació, d’esports i de cultura: i, finalment, fomentar la participació de persones grans i d’agents implicats.

Un cop s’haurà definit el Pla Comarcal, s’entrarà en la seva dinamització, que tindrà com a finalitats, entre d’altres, evitar les conseqüències de l’envelliment en situació d’aïllament social, fomentar el voluntariat, garantir la participació activa de les persones grans, ajudar a detectar vulnerabilitats, fomentar la preservació de l’autonomia personal, reconèixer la trajectòria vital i personal de les persones grans, impulsar accions que posin fi a la bretxa digital d’aquest col·lectiu i dur a terme accions per a combatre el maltractament a les persones grans.

TOTES LES NOTÍCIES