L’Alt Pirineu i Aran tindrà estudis d’Infermeria a partir del 2025-2026 impartits per la UdL

Imatge d'uns professionals exercint en un centre sanitari (Govern.cat)
Imatge d’uns professionals exercint en un centre sanitari (Govern.cat)

L’Alt Pirineu i Aran comptarà amb un grau d’Infermeria a partir del curs 2025-2026 que s’impartirà a Tremp amb una oferta inicial de 20 places. La nova oferta universitària, que implementarà la Universitat de Lleida (UdL), respon a una reivindicació històrica de l’Alt Pirineu i Aran i és fruit de la voluntat del Govern de la Generalitat de reforçar i oferir formació adaptada a les necessitats del territori en el marc de l’Estratègia Pirineu.

El Departament català de Recerca i Universitats i el Departament de Salut de la Generalitat treballen des de fa anys per a dotar el Pirineu d’uns estudis universitaris de Grau en Infermeria en col·laboració amb la Universitat de Lleida i el compromís d’altres actors tant de l’àmbit sanitari com de les administracions de les comarques implicades. Finalment, gràcies a aquest acord, el setembre del 2025 s’iniciarà el primer curs del Grau d’Infermeria al Pirineu amb un grup de 20 estudiants, que esdevindran un total de 80 quan s’hagin implantat els quatre cursos de la titulació universitària.

Actualment, la UdL ja imparteix estudis d’Infermeria als Campus de Lleida i Igualada i, juntament amb el Govern català, ha estat estudiant les condicions d’implantació i viabilitat d’aquests estudis a la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran amb l’objectiu de garantir la qualitat acadèmica, les infraestructures necessàries i les pràctiques clíniques obligatòries dels estudiants. Com a pas previ, aquest curs, per primera vegada, un grup de set estudiants han cursat el quart curs íntegre del grau, tant la teoria com les pràctiques clíniques, al territori. Iniciativa que s’oferirà de nou als estudiants per al curs vinent.

En aquest sentit, els estudiants del grau d’Infermeria han de fer un total 2.300 hores de pràctiques clíniques distribuïdes en diferents serveis assistencials. Per a poder cobrir aquestes pràctiques calia tenir en compte la limitació de les places assistencials disponibles en el territori i la dispersió de la seva ubicació. Finalment, fruit de la col·laboració amb la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran les instal·lacions docents s’ubicaran a Tremp, mentre que les pràctiques es duran a terme als diferents serveis assistencials de les sis comarques.

Pel que fa al finançament d’aquests estudis, el Govern català hi posarà els recursos necessaris per a la bona marxa del projecte docent mentre que la Universitat de Lleida serà la responsable de l’organització de la docència. El territori, per la seva banda, posarà a disposició les instal·lacions docents i els serveis bàsics dels espais i donarà suport als desplaçaments i a l’allotjament dels estudiants que hagin de traslladar-se temporalment per diferents poblacions del Pirineu per a poder realitzar les pràctiques clíniques en els diferents serveis assistencialsEstratègia Pirineu

L’aposta que fa el Govern de la Generalitat, amb el suport de la Universitat de Lleida, per a contribuir al desenvolupament econòmic i social dels territoris del seu àmbit d’influència té una importància cabdal en el Pirineu. En aquest sentit, l’Estratègia Pirineu vol generar oportunitats per a les persones que viuen i treballen en aquest territori de muntanya, i considera la UdL un agent clau en l’èxit d’aquest pla estratègic.

Un dels objectius fixats és que el Pirineu esdevingui territori de coneixement, i això és possible mitjançant dues línies d’actuació. L’ampliació i reforç de l’oferta universitària i de formació professional que es pot cursar al Pirineu amb formacions especialitzades adaptades a les necessitats del territori, d’una banda, i l’establiment d’una agenda de treball compartida per a coordinar, planificar i visibilitzar les universitats, els centres de formació professional i contínua, i les iniciatives de recerca que hi ha al Pirineu, de l’altra.

TOTES LES NOTÍCIES