L’Ajuntament de la Seu reforça el control de coloms amb captures puntuals per a reduir la seva població

Una gàbia per a capturar coloms a la catedral de la Seu
Una gàbia per a capturar coloms a la catedral (Ajuntament de la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha iniciat a finals d’aquest mes de novembre, de manera excepcional, captures de coloms amb l’objectiu de reduir-ne la seva població al municipi urgellenc. Aquestes captures es porten a terme en aquesta època de l’any perquè és quan finalitza el tractament amb pinso esterilitzant.

Per a dur a terme aquestes captures, s’han instal·lat gàbies de captura al centre cultural de les Monges, a la Catedral i en alguna granja del municipi. Aquestes gàbies per a coloms són fixes, grans i selectives, amb abeuradors d’aigua i aliment per atraure’ls. La periodicitat de les recollides és de tres cops per setmana i es preveu que es realitzin captures durant dos mesos. A més, es portarà un registre de les captures realitzades detallant la data i el punt de recollida.

Els coloms capturats es portaran a un centre de cria d’aus rapinyaires perquè els animals capturats els hi puguin servir d’aliment, mantenint així la cadena tròfica de les espècies. El centre on es portaran els coloms coopera amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) per a realitzar investigacions i estudis de diferents aspectes morfològics, genètics i evolutius de les diferents espècies de falcons amenaçades i millorar-ne l’estat de conservació.

Val a dir que l’Ajuntament de la Seu d’Urgell disposa d’una autorització excepcional per a capturar coloms, emesa pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

 

Gestió de la població de coloms

Cal recordar que l’any 2014 la Seu d’Urgell va ser un dels primers municipis catalans en gestionar la seva població de coloms a través del subministrament de pinso esterilitzant amb Nicarbazina. Aquest mètode incideix sobre la reproducció de l’espècie.

Tot i que el mètode és efectiu i la població de coloms ha anat disminuint al llarg dels anys, a partir de l’any 2018 la població d’aquestes aus ha augmentat. La causa ha estat les obres realitzades a la catedral de Santa Maria d’Urgell, punt on es concentra el 80% de coloms a la ciutat. La realització de les obres i la impossibilitat de poder tenir instal·lat l’expenedor de pinso esterilitzant en aquesta ubicació ha comportat que augmentin el nombre de coloms a la Seu d’Urgell.

Tot i que es controla la població de coloms mitjançant el subministrament de pinso anticonceptiu, i que la població va disminuint de manera més lenta del que seria òptim, s’ha cregut necessari fer captures de coloms puntualment per tal de disminuir la seva població.

TOTES LES NOTÍCIES