L’Ajuntament de la Seu d’Urgell està portant a terme  la instal·lació de quatre focus amb tecnologia LED a les torres d’il·luminació del Camp de Futbol.

Amb aquests focus s’obtindrà més potència lumínica i s’aconseguirà menys consum que amb els focus tradicionals.

En una primera actuació, s’ha substituït, a cadascuna de les quatre torres, un dels focus antics per aquestes lluminàries LED, i així poder valorar l’eficàcia i l’estalvi d’aquest nou sistema, amb l’objectiu d’anar canviant de forma progressiva la resta de focus.