L’Ajuntament de la Seu d’Urgell obrirà demà el termini per accedir a les subvencions per a autònoms

La Seu d'Urgell
La Seu d’Urgell. Foto: ARXIUAjunta

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell obrirà demà dimarts 15 de setembre la convocatòria per accedir a les subvencions adreçades a autònoms. Les sol·licituds es podran presentar fins el pròxim 31 d’octubre. Aquest període però es podrà tancar abans del termini previst en el cas que s’exhaureixi la partida pressupostària que està fixada en 10.400 euros.

Les persones que hi estiguin interessades podran formalitzar la seva sol·licitud de manera telemàtica a través del web municipal www.laseu.cat

Les persones que poden accedir a aquests ajuts són persones desocupades o en situació d’atur que es donin d’alta d’autònoms al 2020 i persones assalariades amb jornada igual o inferior al 50% de la jornada complerta que es donin d’alta d’autònoms al 2020.

Cal recordar que només es podran acollir a aquests ajuts aquelles persones que s’hagin donat d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a partir de l’1 de gener d’aquest any 2020 i que estiguin empadronades a la Seu d’Urgell des de 6 mesos abans d’aquesta data o que demostrin un històric d’empadronament de mínim 5 anys consecutius.

A més, cal remarcar que aquestes subvencions també incorporen la possibilitat d’acollir-se encara que es treballí per compte aliè. En aquest cas, però, només s’hi podrà accedir quan es treballi, com a màxim, a mitja jornada per compte d’altri.

Es poden consultar tant les bases reguladores com la convocatòria a www.laseu.cat on s’especifiquen amb més detall els requisits, les categories i les despeses subvencionables, el procediment de sol·licitud i el d’atorgament, així com la resta de criteris procedimentals.

Per a qualsevol dubte o aclariment cal posar-se en contacte amb l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell a través del correu electrònic promocio@aj-laseu.cat o pel telèfon al 973 350 010. 

TOTES LES NOTÍCIES