L’Ajuntament de la Seu aprova la cessió de competències al Consell Comarcal per a la millora de dos camins

La Seu d'Urgell vista des del Pla de les Forques
La Seu d’Urgell vista des del Pla de les Forques (RàdioSeu)

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat, per unanimitat, la cessió puntual de competències al Consell Comarcal de l’Alt Urgell perquè dugui a terme l’arranjament i pavimentació del camí del Mesclant de les Aigües, a més de les obres d’un mur de contenció al camí d’Estahó.

El tinent d’alcalde d’Urbanisme, Joan Gurrera, ha recordatcamíEstahó,cruïlla,Arfa,CarrerSetúria, que aquestes dues actuacions han estat incloses enguany al Pla de Camins del Consell, dotat econòmicament pel Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya amb més d’1,1 milions d’euros.

Al vial del Mescant de les Aigües, l’obra ha de permetre millorar la circulació i el bon estat del camí, en el qual actualment només està pavimentat un primer tram. S’hi invertirà 66.000 euros. En el cas del camí d’Estahó, a més d’un mur de 50 metres, també s’eixamplarà la cruïlla amb el camí d’Arfa, per un valor total de 51.300 euros. El ple ha ratificat així l’acord que ja havia pres la Junta de Govern Local.

Encara en l’apartat d’urbanisme, el plenari ha aprovat una modificació al PGOU referent a la zona 4A; concretament, per al projecte d’obertura del carrer del Setúria a la cantonada amb el carrer de Sant Ermengol. El desembre passat ja es va aprovar la modificació per a poder donar continuïtat a aquest vial, però en la tramitació es va detectar una incongruència entre el text i els plànols, que ara s’ha corregit. Joan Gurrera, d’altra banda, ha informat que en el procés d’exposició pública d’aquesta actuació no s’hi ha presentat cap al·legació.

TOTES LES NOTÍCIES