L’Ajuntament de la Seu adequarà els webs municipals amb criteris d’accessibilitat

Web de l'Ajuntament de la Seu
Web de l’Ajuntament de la Seu

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha adjudicat els treballs d’adequació del contingut de tres pàgines web corporatives per a que compleixin els criteris d’accessibilitat fixats per la legislació vigent, amb l’objectiu de facilitar l’accés als seus continguts al major nombre de persones possible, amb independència de les seves capacitats i de les plataformes utilitzades.

Les pàgines corporatives a adaptar són: 

Els treballs d’accessibilitat dels diferents webs s’han adjudicat a SEMIC per un import de 9.000 euros (més IVA). Aquests treballs estan finançats pels fons europeus NEXT GENERATION.Criteris accessibilitat nivells A i AA

Per tal d’assolir aquest objectiu, s’han seguit les pautes WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines, versió 2.0) per tal que compleixin els criteris d’accessibilitat dels nivells A i AA.

Pel que fa a les accions d’adequació A són les següents:

 • Existència d’alternatives a formats gràfics en format text.
 • Ús d’encapçalaments i títols.
 • Separació de contingut i presentació.
 • Adaptació de formularis i etiquetes.
 • Títols de pàgina.
 • Enllaços descriptius.
 • Comptabilitat.

Pel que fa a les accions de nivell d’adequació AA són les següents:

 • Identificació de canvis d’idioma, si s’escau.
 • Millora de llegibilitat i contrast.
 • Múltiples vies de navegació.
 • Independència del dispositiu.

Val a dir que la versió actual del web www.laseu.cat es va desenvolupar l’any 2016.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES