Diferents han estat els motius pels quals els partits de l’oposició s’han oposat a l’actualització del marc pressupostari 2016-2019 i, d’aquesta manera, les dues esmenes a la totalitat presentades pel Partit Socialdemòcrata i per Unió Laurediana-Consellers Independents de la Massana han comptat amb el vot favorable dels tretze consellers de la minoria. Tant el ministre de Finances, Jordi Cinca, com el conseller de Demòcrates per Andorra Carles Ensenyat han defensat la utilitat d’aquesta eina tot i reconèixer que cal una revisió de la llei coneguda com a regla d’or. El debat a les dues esmenes a la totalitat ha derivat cap a les herències que han rebut i rebran els diferents governs i les polítiques socials. En aquest debat, també, Cinca ha modulat el creixement del PIB de cara als pròxims anys i així, per al 2019 l’ha xifrat en el 3,6% nominal; 1,8% real.

El conseller del PS Pere López ha posat en relleu que sembla que el Govern ha fet uns certs equilibris per presentar uns números que s’adaptin a la llei d’estabilitat financera sense haver-la de modificar i ha plantejat dubtes sobre el fet que només es prevegi un increment de 100.000 euros més en interessos respecte de l’any 2018, tenint en compte l’evolució de l’euríbor. També ha qüestionat el fet que es destinin dos milions d’euros menys a la CASS. Per la seva banda, el president del grup parlamentari mixt, el conseller d’UL Josep Pintat, ha defensat l’esmena que han presentat plantejant un seguit de dubtes i posant en relleu que sembla que s’ha arribat al límit de la sostenibilitat. Cinca ha remarcat que el marc pressupostari ha servit com a eina de planificació i, tot i que ha admès que és “millorable”, també ha recordat que s’acabarà “complint tots els límits” que s’havien marcat. D’aquesta manera, ha defensat que s’està per sota el 40% del PIB quant a l’endeutament de l’administració general i per sota del 55% si es té en compte també els números dels comuns. També es compleix amb la despesa màxima i amb el pes de la imposició directa respecte al conjunt dels ingressos de l’estat. El titular de Finances ha defensat canvis en la llei de la regla d’or, vehiculats a través del projecte de llei de pressupost del 2019, de tal manera que el marc pressupostari només s’hagi de debatre un cop, a l’inici de la legislatura i després només sigui necessari fer la corresponent presentació al Consell General de l’actualització amb l’aval del Tribunal de Comptes i també que hi hagi un topall més genèric quant a la despesa màxima, de tal manera que sigui més fàcil de gestionar. Ensenyat ha destacat que celebren que es busqui “millorar l’eina” ja que ha defensat que es marqui un màxim de despesa però que sigui flexible.

Quant a les preguntes plantejades pel PS, Cinca ha respost a López que tenint en compte els interessos que s’han pagat altres anys ha estat la base que s’ha fet servir per a la previsió de l’any que ve i quant a la CASS, ha manifestat que s’espera un increment dels ingressos pel major volum d’assalariats.

El debat ha estat intens entre el titular de Finances i el president del grup parlamentari liberal, Jordi Gallardo, que ha lamentat la manca de transparència dels números. Això ha derivat cap a l’herència que va rebre el govern demòcrata i en aquest sentit, Cinca ha defensat que la situació que ells deixaran per al pròxim executiu serà molt millor que la que van heretar, a la qual cosa Gallardo li ha recordat que quan governava Liberals hi havia persones que integren ara DA que van avalar les polítiques que es van tirar endavant i ha emfasitzat el volum d’ingressos que es va dur a terme.

Tal com s’ha esmentat, també les polítiques socials han estat objecte de debat. Així, López ha retret al Govern que no es tingui en compte que “1.500 persones” van sortir al carrer dilluns a manifestar-se, que s’hagi deixat l’economia de les famílies “en un carreró sense sortida”, que s’hagin llençat diners públics, que les estadístiques del Govern es manipulin, que no s’hagi fet res per resoldre la problemàtica de l’habitatge i que no s’escolti la gent gran. Cinca ha titllat de “llastimós” els termes emprats per López especialment pel que fa al personal d’estadística i ha defensat la feina que fan. Quant a la manifestació ha destacat que demostra que la “societat ha madurat” i palesa el seu malestar per diferents temàtiques. Ha defensat, però, les polítiques socials que han tirat endavant i que si no ho haguessin fet encara hi hauria “més problemes”.