L’ACA insisteix que el nou codi de circulació inclogui els nous models de mobilitat

bicicletes elèctriques

La modificació del codi de circulació continua coent-se. Malgrat que el 2018 el ministre d’Ordenament Territorial va assegurar que el tenien tancat i que a l’inici d’aquesta legislatura es va dir que entraria a tràmit parlamentari en el primer període de sessions, el cert és que encara s’està elaborant. Tot just fa dues setmanes que l’ACA en va rebre un esborrany perquè el revisés i hi fes anotacions.

El nou codi de circulació, entre altres punts, renovarà les sancions i contemplarà els nous models de mobilitat.

L’Automòbil Club d’Andorra va rebre l’última versió del text que està treballant el Govern fa dues setmanes per tal que hi fes aportacions.

Sobre les sancions, l’ACA no s’hi ha pronunciat en considerar que era una qüestió que depenia més de la policia i el ministeri d’Interior. En canvi sí que ha incidit en la regulació de la circulació dels vehicles que s’han incorporat a la mobilitat obligada com ara les bicicletestambé les elèctriques i els patinets.

Parla de la necessitat de definir carrils segurs i segregats per a aquests vehicles i també de regular millor els passos per a vianants i aquelles vies que siguin d’ús exclusiu per a ells.

El codi de circulació és una llei marc que només entra en detall en la definició de les sancions però no en la resta. Des de l’ACA els sembla bé ja que la mobilitat avança molt de pressa i s’ha de poder ser flexible a l’hora de adaptar la norma amb reglaments.

En tot cas, urgeix al Govern perquè avanci en l’aprovació d’aquest projecte de llei. Recorda que l’actual és del 1999 amb una modificació del 2014 i com a anècdota les sancions hi consten amb euros i també amb pessetes.

TOTES LES NOTÍCIES