La xifra d’assalariats es redueix un 3,5% al setembre

El nombre total d’assalariats del mes de setembre és de 34.570 persones amb una variació respecte el mateix mes de l’any anterior del -3,5%. La mitja d’assalariats per l’acumulat de l’any 2012 és de 36.121 i per l’acumulat de 12 mesos és de 36.245 amb unes variacions negatives de -3,8% i -3,7%, respectivament.

El sector de la construcció manté una acusada variació a la baixa del -17,7% en el mes de setembre respecte el mateix mes de l’any anterior.

També cal assenyalar, la variació anual negativa dels sectors “Comerç a l’engròs i intermediaris de comerç” amb el -7,4%, “Venda i reparació de vehicles de motor” amb el -7,3% i “Indústries manufactureres” amb el -6,2%.

El salari mitjà total és de 1.919,07 euros per aquest mes. La variació respecte el mateix mes de l’any anterior és negativa amb un -1,4%.

El nombre total d’assalariats de l’agost és de 34.570 persones amb una variació negativa del -3,5% respecte el mateix mes de l’any anterior.

A part del sector de la construcció, encara amb una variació del -17,7%, cal assenyalar una variació anual negativa dels sectors “Comerç a l’engròs i intermediaris de comerç” amb el -7,4%, “Venda i reparació de vehicles de motor” (-7,3%) i “Indústries manufactureres” amb el -6,2%. Cal destacar una variació notablement positiva del +7,8% en el sector “Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura”.

Pel que fa a l’acumulat de l’any 2012 la mitja d’assalariats és de 36.121 i per l’acumulat de 12 mesos és de 36.245, amb una variació respecte el mateix període de l’any anterior del -3,8% i -3,7%, respectivament.

La massa salarial total del mes és de 66,3 milions d’euros. La variació és negativa respecte el mateix mes de l’any anterior amb el -4,9%.

Aquest mes, així com en el mes passat, destaca el sector de la “Construcció” com el més impactat per la variació anual negativa de la massa salarial amb el -22,7%, seguit de “Indústries manufactureres” amb el -12,1% i “Venda i reparació de vehicles de motor” i “Comerç a l’engròs i intermediaris de comerç” amb el -9,3%.

Són tres els sectors que destaquen aquest mes per una variació anual positiva: “Altres activitats socials i serveis personals” (+10,0%), “Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura” (+4,9%) i el “Sistema financer” (+2,8%).

1 comentari

  1. I segueixen destruint-se llocs de treball i hi ha més gent a l’atur i han de tancar botigues i petites emrpeses. Però els rics, la gran majoria, ho són més. I què fem nosaltres mentre el 99% vivim pitjor que fa uns anys? Riure les gràcies als rics i als seus sicaris. Potser ja estaria bé de començar a contraatacar perquè els rics, no tots però sí la majoria, han iniciat una guerra d’extermini contra la resta de la societat i l’estan guanyant.

Comments are closed.

TOTES LES NOTÍCIES