La Xarxa d’Empreses Inclusives arriba a les 27 entitats adherides

Alta Riba Distribució, Infinity Immobiliaris, Centre de Serveis Assistencials Salita i Ilunion Bugaderia Industrial s’han sumat aquest dijous a la Xarxa d’Empreses Inclusives mitjançant la signatura d’un conveni amb el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo. Les empreses han rebut el distintiu que les identifica com a empresa inclusiva.

El projecte de la Xarxa d’Empreses Inclusives, creat en el marc de l’estratègia per a la inclusió laboral de les persones amb discapacitat engegada pel Govern l’any 2016, té la missió de facilitar el dret al treball de les persones amb discapacitat i de garantir una igualtat d’oportunitats efectiva. Des del primer conveni signat amb Andorra Telecom, s’han adherit a la Xarxa, incloses les 4 d’avui, 27 empreses i 29 llocs de treball.

La signatura dels quatre convenis d’avui ha suposat la incorporació d’un reposador de supermercat a Alta Riba distribució, Infinity immobiliaris ha contractat una administrativa, el Centre de serveis assistencials Salita ha incorporat un assistent acompanyant de persones i Ilunion bugaderia industrial, un conductor repartidor.

El ministre Jordi Gallardo ha destacat que l’objectiu d’aquest programa és “facilitar el dret al treball de les persones amb capacitats diverses” per impulsar “la igualtat d’oportunitats”. En aquest sentit, el ministre ha assenyalat que “la signatura dels convenis és molt important perquè demostra una veritable sensibilització i implicació de les empreses del nostre país”.

Precisament, els membres de la Xarxa d’Empreses Inclusives es comprometen a identificar les ofertes de treball que es podrien adaptar a les necessitats de les persones amb discapacitat i trametre-les al Servei d’Ocupació, que recomana els aspirants que millor s’adaptin al perfil perquè la companyia pugui fer la selecció final.

Les empreses identificades com a inclusives tenen a la seva disposició diferents serveis de suport a la inclusió laboral del Servei d’Ocupació i en aquest aspecte, ja compten amb un itinerari específic en orientació laboral per a les persones que necessitin seguiment i suport.

Aquest suport també preveu l’acompanyament a l’empresa previ a la incorporació, el seguiment de la contractació, la dedicació d’un preparador laboral el temps necessari, el seguiment posterior de la persona en el seu lloc de treball i l’assessorament tècnic en cas de ser necessari, pel que fa a l’accessibilitat d’espais o a la compra de productes de suport.