La variació anual de l’IPC és del 0,0%

ipcEl Govern ha aprovat el decret pel qual es fa pública la variació percentual de l’índex general de preus al consum (IPC) de l’any 2013 registrada al Principat. Aquesta variació ha estat del +0,0%.

Concretament, la variació anual de l’IPC al mes de desembre del 2013 se situa al +0,0% (el novembre del 2013 va ser del -0,1%) i registra una variació mensual del -0,2% (desembre 2012 -0,2%).

L’estadística assenyala que per aquest mes pugen les variacions de preus als grups Alimentació, Vestit i calçat i Transport, mentre que en canvi baixen les variacions de preus als grups Salut, Esbarjo, Ensenyament i Bens i serveis diversos. Finalment la mateixa variació els grups Habitatge, Mobles i serveis per a la llar i Restauració.

La variació anual de la inflació subjacent (que es calcula recollint tots els preus de l’IPC a l’excepció dels productes amb preus més volàtils i no estacionals) al mes de desembre del 2013 és del +0,4%. En termes anyals pugen les variacions dels preus dels Productes petroliers i frescos al -1,3%, dels Productes petroliers al -3,5% i dels Productes frescos al +2,1%.

TOTES LES NOTÍCIES