La UNED de la Seu d’Urgell organitza jornades informatives sobre la pròpia Universitat i el Centre Associat

Durant aquest mes de setembre, el Centre Associat de la UNED de la Seu d’Urgell ha previst organitzar, per a futurs estudiants, i obertes a tothom, unes jornades informatives pel curs 2015/2016 que es desenvoluparan els dies 14, 22 i 30 de setembre en horari de matí (11h) i de tarda (18h) al mateix Centre Associat situat a la Plaça de les Monges.

Aquestes jornades estan destinades a presentar l’oferta educativa de la UNED, tant a nivell de graus, màsters i doctorats, com del curs d’accés a la universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys, la formació en llengües i els cursos de formació permanent. Les persones interessades poden escollir qualsevol d’aquests dies i hores.

Es pretén igualment informar sobre la metodologia de la UNED, les beques, els tràmits que cal realitzar per formalitzar la matrícula i sobre la planificació de la matrícula responsable. A la vegada també informarem quins són els nostres recursos humans (professors-tutors, administratius), els nostres mitjans tècnics (sales informàtica, sales equipades amb vídeo conferències) i mitjans materials (biblioteca, aula d’exàmens, aules de tutories, aules d’estudi).