Dins de les accions del seu Pla de Conservació de la Biodiversitat que es duen a terme a Catalunya, Endesa ha realitzat un estudi sobre els efectes de les hidropuntes generades per les centrals hidroelèctriques en l’alimentació de la truita al Pirineu.

Els resultats mostren que no hi ha una afectació negativa en l’espècie, però fa que la truita es comporti com un depredador oportunista amb els polsos de cabal i que, per tant, variï els seus hàbits alimentaris.

L’estudi, fet a la capçalera de la Noguera Pallaresa, conclou que les truites augmenten la seva activitat alimentària durant els augments de cabal coincidint amb l’increment de la deriva de macroinvertebrats, el seu principal recurs.