La temporada de pesca s’obre aquest dissabte per a tots els rius acotats del Principat

pescaEl Departament de Patrimoni Natural ha informat que aquest dissabte dia 11 d’abril s’obren a la pesca la resta de rius del Principat, i els altres acotats de pesca en riu. El passat 14 de març ja es va iniciar la temporada 2015 amb l’obertura de la pesca al riu Gran Valira, als acotats intensius de l’estany d’Engolasters i del riu d’Ós, i a l’acotat sense mort del riu Gran Valira.

El Govern ha informat que a l’acotat de pesca sense mort d’Erts s’ha modificat l’estatus de l’antic vedat de pesca del riu d’Erts, passant a ser acotat de pesca sense mort. La quantitat de pescadors per dia en aquest acotat està limitada a 5.

D’altra banda, amb l’objectiu de promoure la pesca turística, s’ha creat la llicència turística per a 3 dies consecutius, tant per a la pesca amb captura, com per a la de sense mort. La temporada passada, més del 40% dels usuaris de la llicència turística de pesca la van adquirir per a més d’un dia consecutiu. I per incentivar les estades en família, s’ha optat per crear la llicència turística per als menors de 14 anys, al preu reduït del 50%.

Paral·lelament, s’ha ampliat la pràctica educativa en els acotats de pesca intensiva a tots els pescadors menors de 14 anys, titulars de qualsevol tipus de llicència de pesca, tant de temporada (per a andorrans, residents, o estrangers), com d’una llicència turística de pesca. Anteriorment, només els titulars de la llicència de temporada per a andorrans i residents, tant de menors de 10 anys, com de menors de 14 anys, tenien dret a gaudir del permís d’acotat educatiu en els acotats de pesca intensiva, amb un 50% de reducció.

El nombre de peixos que una vegada pescats es poden conservar o transportar per pescador i dia, tant en aigües lliures com als acotats intensius de pesca, és de vuit. El període hàbil per a la pesca de la granota és del 14 de març al 12 d’octubre, ambdues dates incloses. El nombre màxim d’exemplars de granota que, una vegada pescats a mà, es poden conservar o transportar per pescador i dia és de 24. Cal ser titular de la llicència especial de pesca de granotes.

Fins a la data, s’han expedit, per a andorrans o residents, 44 llicències per a menors de 10 anys, 28 per a menors de 14 anys, 19 per a menors de 18 anys, 218 per a menors de 65 anys, 50 per a majors de 65 anys, i 5 sense mort. Pel que fa als estrangers, s’han expedit 32 llicències amb captura i una sense mort.

Text i foto: ANA