La tecnologia i la lluita de classes

Hi ha un fals mite en el món de les NNTT. Creiem que els reduïts preus d’alguns artefactes tecnològics són l’eix central de tota la producció del sector. Certament hi va haver un temps en què adquirir un telèfon mòbil era una cosa que tenia un preu molt reduït. Qualsevol podria comprar-se un aparell per trucar i les diferències entre uns models i uns altres, entre unes marques i les competidores no era massa diferent.

No obstant això amb l’arribada de la telefonia mòbil intel·ligent aquesta situació s’ha vist profundament trencada. Ja no hi ha paritat entre els diferents models. Actualment estem vivint una profunda jerarquització de les marques i dels seus productes. No és el mateix comprar-se un Huawei que adquirir un Apple i el somni que afirmava que la tecnologia ens faria iguals a tots ha quedat desmuntat en menys de cinc anys.

Com amb la roba, tenir un telèfon o un altre és símbol d’una gran diferència social. El fet mateix de tenir o no una tauleta, és també significatiu sobre a quina classe pertany cadascú.

No resulta estrany llavors veure com l’hotel Burj Al Arab de Dubai als Emirats Àrabs lliura un iPad d’or de 24 quilats als seus clients. És el que l’hotel anomena “conserge virtual”. Evidentment les diferències en la població mundana són molt menys acusades, de totes maneres si una tauleta de gamma alta, un iPad per exemple, ja val entre 500 i 800 euros – preu que no totes les famílies poden suportar- no cal ser molt linx per adonar-se de la despesa que suposaria un iPad d’or.

En resum, la tecnologia amb la seva aurea impermeable és un altre element que denota la classe de cada un.

Per Tecnonews / ACPG – Redacció (1830 caracters)