La taxa d’atur es manté estable durant el primer trimestre del 2020

Uns operaris
Uns operaris. Foto: ARXIU

El primer trimestre del 2020 la població aturada d’entre 15 i 74 anys s’estima en 821 persones i la taxa d’atur se situa en el 1,7%. Anualment es manté estable (+0,1 punts) i trimestralment disminueix 0,5 punts. Per sexes, la taxa d’atur anual masculí disminueix 0,1 punts, i en el cas de les dones augmenta 0,3 punts. Respecte al quart trimestre de l’any 2019, la taxa d’atur masculí i la taxa d’atur femení disminueixen 0,5 punts.

La població ocupada és de 45.880 persones, és a dir, el 81,4% de la població d’entre 15 i 64 anys. Aquesta ràtio suposa una augment de 0,4 punts respecte a l’any anterior i 1,3 punts si es compara amb el trimestre anterior. Per sexes, en comparació amb l’any passat la taxa d’ocupació dels homes augmenta 1,2 punts i 2,0 punts trimestralment. Quant a les dones, la taxa d’ocupació augmenta 0,4 punts trimestralment mentre que disminueix 0,4 punts en termes anuals.

Per últim, es destaca un augment anual de la taxa d’activitat de 0,5 punts, situant-se en el 82,8% de la població d’entre 15 i 64 anys que representen 46.680  persones. Aquesta xifra s’incrementa 0,8 punts en relació al quart trimestre del 2019. Per sexes, la taxa d’activitat dels homes augmenta 1,2 punts respecte fa un any i 1,6 punts en relació al quart trimestre del 2019, mentre que la taxa d’activitat femenina disminueix 0,2 punts anualment i es manté en termes trimestrals.

En relació amb les economies de l’entorn, la taxa d’atur ha presentat un comportament favorable, enregistrant variacions anuals negatives, d’aquesta manera a França s’ha situat en el 8,1%, a Espanya en el 14,4% i a la Unió Europea 27 països en el 6,7%.

 

Afectació de la Covid-19
A la fi del primer trimestre del 2020, la situació de les persones en el mercat de treball va estar fortament afectada a conseqüència de la situació d’emergència sanitària motivada per la pandèmia de la COVID-19. El context de confinament de la població va afectar l’enquesta de forces del treball en dos sentits: D’una banda, el protocol de recollida de dades es va adaptar per poder dur a terme la investigació malgrat la impossibilitat de desplaçar-se des de la penúltima setmana del trimestre. Així, les entrevistes de la primera i de la quinta rotació que normalment es condueixen de forma presencial es van realitzar telefònicament. Encara que les condicions de recollida hagin estat més difícils de l’habitual, es va mantenir la mesura mostral objectiu; De l’altra, la contenció generalitzada que va començar el dilluns 16 de març va impactar en els resultats de l’última setmana del trimestre. Així, les hores efectives treballades s’han vist fortament reduïdes. Malgrat aquest impacte, la taxa d’atur no es va veure afectada pel fet que es tracti de l’inici d’una crisi sense precedent i que en un principi els impactes concerneixen més aviat les condicions de treball que la ruptura del contracte laboral (com el descompte de les vacances o de les hores extraordinàries ja efectuades). Les repercussions més importants es podran apreciar durant el segon trimestre quan la situació de confinament s’allarga. Cal recordar que la població d’estudi són els residents del Principat que porten més de sis mesos al país per tant no s’inclouen els temporers, col·lectiu que més ha estat afectat al principi de la crisi.

TOTES LES NOTÍCIES