La taxa d’atur creix un punt percentual al 2020 i se situa en el 3%

Un treballador d'una cafeteria
Un treballador d’una cafeteria. Foto de Louis Hansel @shotsoflouis a Unsplash

L’any 2020, la població d’Andorra d’entre 15 i 64 anys se situa en 56.449 persones, i el 82,6% d’aquest tram d’edat es consideren població activa segons la definició de l’Organisme Internacional del Treball (OIT), és a dir, tenen una ocupació o estan en situació d’atur. Pel que fa a la taxa d’ocupació dels 15-64 anys se situa en el 80,2%, xifra que es manté estable respecte al 2019 (+0,1 punts), i es posiciona al voltant de la mitjana dels últims deu anys (80,4%). Així es desprèn de l’Enquesta de Forces de Treball de l’any 2020, els resultats de la qual ha publicat aquest dijous el Departament d’Estadística.

Quant a la taxa d’atur segons la definició de l’OIT, és de 3,0% situant-se 1,0 punt per sobre els nivells del 2019 després de cinc anys consecutius de baixades. L’atur de llarga durada l’any 2020 representa el 6,2% dels aturats, xifra que disminueix en relació amb l’any 2019 (10%). El 84,1% dels aturats han treballat anteriorment (90% l’any 2019), actualment no tenen feina perquè ha perdut la feina involuntàriament: acomiadament individual (31,9%). Els mètodes més freqüents per cercar feina són a través d’amics, parents o coneguts, o presentar el currículum directament a l’empresa. Les ocupacions més cercades són la d’administratiu i la de treballador de serveis.

Entre les persones ocupades de 15 anys i més, destaca que nou de cada deu són assalariades (85,5% l’any 2020 versus 86,1% l’any 2019), el 91,4% dels ocupats tenen una jornada a temps complet (93,7% l’any 2019) i el 91,8% dels assalariats tenen un contracte indefinit (91,2% l’any 2019). Per contra, el 13,9% són treballadors per compte propi (13,7% el 2019).

La remuneració mensual estimada dels assalariats per a l’any 2020 és de 2.130 € nets per a un treball de 39,4 hores setmanals habituals i 31,1 hores setmanals efectives de mitjana, representa un 1,1% més que al 2019 (2.107 € nets). Les dones assalariades guanyen de mitjana 1.903 € nets al mes i la mitjana dels homes assalariats és de 2.340 € nets, cosa que representa una bretxa salarial aproximada de 440 €. Segons l’anàlisi de la remuneració mitjana mensual estimada destaquen els directius i tècnics com ocupació, els treballadors del sector financer i de la construcció, ocupats amb estudis superiors, assalariats del sector públic i parapúblic, treballadors a jornada laboral completa, assalariats amb un tipus de contracte indefinit, personal amb una antiguitat en l’empresa de més de deu anys.

Al llarg de l’any 2020, la taxa d’inactivitat dels 15 als 64 anys ha baixat 0,9 punts en relació amb l’any 2019 i se situa en el 17,4%. Les persones inactives de 15 anys o més són majoritàriament persones jubilades o que cursen estudis o reben formació.

En relació amb els països veïns i les economies de l’entorn, la taxa d’atur d’Andorra és la més baixa en tot el període analitzat. D’altra banda, la taxa d’ocupació i la taxa d’activitat del Principat són sempre superiors a les d’Espanya, França i el conjunt europeu.

TOTES LES NOTÍCIES