La taxa d’activitat se situava en el 82% de la població d’entre 15 i 64 anys a finals del 2019

Un treballador de la construcció
Un treballador de la construcció. Foto: ARXIU

En el quart trimestre del 2019, es destaca un augment anual de la taxa d’activitat de 0,6 punts, situant-se en el 82,0% de la població d’entre 15 i 64 anys, xifra que incrementa lleugerament 0,2 punts en relació al tercer trimestre del 2019. Per sexes, la taxa d’activitat dels homes es manté respecte fa un any (0,1 punts) i disminueix 0,4 punts en relació al tercer trimestre del 2019, mentre que la taxa d’activitat femenina augmenta 1,1 punts anualment i 0,9 punts trimestralment.

La població ocupada és de 44.742 persones, és a dir, el 79,6% de la població d’entre 15 i 64 anys. Aquesta ràtio suposa una disminució de 0,6 punts respecte a l’any anterior i 0,7 punts si es compara amb el trimestre anterior. Per sexes, en comparació amb l’any passat la taxa d’ocupació dels homes disminueix 1,7 punts i 1,5 punts trimestralment. Quant a les dones, la taxa d’ocupació augmenta 0,6 punts anualment i 0,2 en termes trimestrals.

Per últim, la població aturada s’estima en 1.354 persones i la taxa d’atur se situa en el 2,9%, augmentant 1,4 punts anualment i 1,2 punts trimestralment. Per sexes, la taxa anual d’atur masculí s’incrementa 2,0 punts i la taxa d’atur femenina 0,7 punts. Respecte al tercer trimestre de l’any 2019, la taxa d’atur masculí augmenta 1,3 punts, i en el cas de les dones 0,9 punts.

En relació amb les economies de l’entorn, la taxa d’atur ha presentat un comportament favorable, enregistrant variacions anuals negatives, d’aquesta manera a França s’ha situat en el 8,6%, a Espanya en el 13,8% i a la Unió Europea-28 països en el 6,2%.