La superfície de construcció autoritzada l’any 2014 baixa un 62%

construccio

La superfície total autoritzada per a la construcció d’edificis de nova planta durant l’any 2014 ha estat de 19.892 metres quadrats, el que representa una disminució del -62,0% respecte l’any 2013.

El nombre de permisos de construcció d’obra nova planta durant el 2014 ha estat de 34 amb una superfície total autoritzada de 19.892 metres quadrats, el que suposa una disminució del -62,0% del nombre de metres quadrats d’obra nova autoritzats respecte el 2013.

La superfície autoritzada d’obra nova durant el 2014, per tipus d’edificació, ha estat majoritàriament per a “Xalets”, construccions unifamiliars, amb 9.125 m2 i un increment del +77,2% respecte als m2 autoritzats de l’any passat.

Els “Habitatges” amb 5.616 m2, disminueixen respecte als metres quadrats autoritzats de l’any passat d’un -78,8%.

Els “Altres tipus d’edificis”, entre els que es troben magatzems, edificis agrícoles i locals comercials, han representat 5.151 m2 d’obra nova autoritzada; que disminueix d’un -75,2%.