La Seu d’Urgell i l’ICF aposten per uns Campionats del Món de Piragüisme sostenibles amb el medi ambient

La Federació Internacional de Canoa i el Comitè Organitzador dels Campionats del Món de Descens i Eslàlom en aigües braves, programats per la darrera setmana de setembre de 2019, han acordat treballar conjuntament en unes competicions respectuoses amb el medi ambient, com a experiència pilot per totes les competicions mundials de la Federació Internacional de Canoa.

En la reunió de treball efectuada el dimarts 30 d’abril al Parc Olímpic del Segre, en la que han participat, entre altres, Catherine Wieser cap de marketing de la FIC, Andrea Marcellini i Geert Hendrich de AISTS, Jordi Vilaró, gerent de la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet, Francesc Ganyet, gerent del Parc Olímpic del Segre, Ramon Ganyet, director del Comitè Organitzador, José Manuel Cousillas i Elena Usova del Comitè Organitzador, s’ha aprovat el pla d’actuació ambiental durant l’estada dels competidors a La Seu, a partir del 12 de setembre i durant les proves de competició de canoa-eslàlom i descens-sprint programades des del 25 al 29 de setembre. Entre altres orientacions s’ha previst reduir al màxim la utilització de paper i substituir els envasos i coberts de plàstic per contenidors i vaixella reutilitzable de ceràmica i vidre. L’organització del servei d’alimentació a voluntaris, treballadors, atletes i públic serà adreçada a reduir els residus generats i a facilitar al màxim la recuperació i valorització dels residus generats. Els WC químics seran substituïts per lavabos provisionals connectats a la xarxa. L’Agència Catalana de Residus podrà patrocinar el programa de sostenibilitat aprovat conjuntament en la reunió, amb l’objectiu de reciclar el 80% de residus generats i eliminar totalment el plàstic residual.

La FIC, a través del centre suís AISTS, Acadèmia Internacional de Ciències i Tecnologia de l’ Esport, prepararà el programa i la divulgació als diferents col·lectius  d’esportistes i públic assistents, fent-los una crida a participar en tenir una competició neta i amb reciclatge dels residus. També es preveu un informe final que reculli l’experiència pionera i pugui servir de guia a altres organitzacions de Campionats Mundials de la FIC. Les conclusions seran elevades al Comitè Olímpic Internacional.

L’impacte econòmic sobre la ciutat i la projecció social són uns dels objectius bàsics del COI a valorar en la designació de les seus de campionats i esdeveniments esportius.