La Seu compta amb 12.564 habitants davant dels 12.680 de fa un any

Segons es desprèn del padró municipal, la Seu d’Urgell compta en data d’avui amb un total de 12.564 habitants, davant dels 12.680 que hi havia empadronats ara fa tot just un any.

Del total d’aquests 12.564 habitants, 6.144 són homes (el 49% de la població) i 6.420 són dones (el 51%). Per franges d’edat, la més nombrosa és la dels ciutadans entre els 36 als 53 anys, ja que hi consten un total de 3.739 empadronats, representant el 30% del total dels habitants de la capital alturgellenca.

Les dades de la resta de grups d’edat són les següents: entre els 0 i els 17 anys, 2.263 empadronats; dels 18 al 35 anys, 2.873; dels 54 als 71 anys hi ha empadronades 2.198 persones; i la franja que va dels 72 a més de 90 anys hi ha inscrites un total de 1.491 persones.

El padró municipal també revela que el 87,30% dels ciutadans empadronats a la Seu d’Urgell tenen la nacionalitat espanyola, mentre que el 12,7% restant provenen d’altres països, principalment de la Unió Europea i en menor mesura de l’Amèrica Llatina, el Nord d’Àfrica i l’Europa de l’Est. Destaca el fet que un 3,73% de la població de la Seu té nacionalitat portuguesa.

 

 

TOTES LES NOTÍCIES