La setmana de la caça de l’isard es tanca amb un 150 captures i tres expedients sancionadors

Una persona carregada amb motxilla observant a través de prismàtics
Una persona amb prismàtics. Foto: SFG.

La setmana de la caça de l’isard 2021 s’ha tancat aquest passat diumenge amb un total de 150 captures de les 165 que s’havien autoritzat. Això suposa que s’han acabat caçant el 90,9% dels exemplars permesos, una xifra lleugerament superior a les dades registrades l’any passat quan es van abatre el 83,4% dels isards autoritzats.

La setmana de la caça d’enguany va començar el passat diumenge 12 de setembre i ha finalitzat aquest diumenge dia 19 amb la participació de 601 caçadors agrupats en un total de 57 colles. Durant tota la setmana s’han obert un total de 3 expedients sancionadors per infraccions recollides a la Llei de la caça. Una de les infraccions ha estat molt greu per transportar un isard abatut sense la corresponent anella. La negligència constatada, que es troba en fase d’instrucció, comporta una multa de 2.000 euros, la suspensió de la llicència i la inhabilitació per obtenir-la durant tres anys. Una altra infracció ha estat de caràcter greu per caçar fora dels dies hàbils corresponents dins del període establert. L’atestat també es troba en fase d’instrucció amb una possible multa de mil euros, suspensió de la llicència de caça i la inhabilitació per obtenir-la durant un any. L’últim atestat ha estat per una falta lleu, per no portar la documentació obligatòria.

Vistes les xifres, el Cos de Banders atribueix a la bona feina de col·laboració entre el cos i els caçadors el nombre d’exemplars abatuts i el fet que les sancions es mantinguin respecte l’any passat. El control dels isards s’ha realitzat amb cordialitat.

D’altra banda, s’han recollit 109 mostres de melsa dels isards capturats. Totes aquestes mostres permeten al Departament de Medi Ambient continuar coneixent l’estat sanitari de la cabana d’isards al Principat. Es recorda que el termini fixat pel retorn de les anelles per part dels caçadors finalitza el 7 d’octubre.

[do_widget id=category-posts-pro-64]