La ruta del vent a l’Empordà

La barraca de pedra seca dels Hereus, a l'Empordà
La barraca de pedra seca dels Hereus, a l’Empordà (NaturaLocal)

Aquest itinerari permet veure el vell entramat agrícola de l’interior del massís del Montgrí. Entre pinedes i garrigues, passarem per antics aixarts, és a dir, segons la parla local, els murets de pedra amuntegades com a resultat d’artigar i de despedregar un terreny boscós per a fer-ne espais aptes per al conreu, el que en altres bandes del país es coneix com a clapers. Per extensió, en aquesta zona de l’Empordà, un aixart és el total de l’espai agrícola delimitat per aquest tipus de murs. També podrem veure una dolina, els cisternons, barraques de pedra seca, un pou i antics forns de calç.

La pineda i l’esquirol

Les pinedes del massís són fruit d’una relativa recent acció humana, a base de plantacions, i representen gairebé els únics espais arbrats  del massís. Aquesta pineda, per exemple, és fruit de les plantacions fetes amb pins bords (Pinus halepensis) i pins de llei (Pinus pinea) per tal de fixar l’avanç de les dunes, ja que són espècies adaptades perfectament al clima mediterrani i capaces d’arrelar en sòls extremadament pobres i secs. A la vegada, a causa de les grans i extenses arrels que desenvolupen, retenen amb força eficàcia el subsòl, el resultat esperat amb la seva plantació.

En aquestes pinedes hi campen generosament els esquirols. És fàcil veure’ls, si anem en silenci i ens quedem quiets una estona, pujant i baixant alegrament dels trons dels pins. Una de les proves evidents de la seva presència, són les restes de pinyes rosegades que podem trobar en abundància esteses pel sòl de la pineda.

 

Barraca dels Hereus

Agafem un breu tram d’anada i tornada per anar a admirar la barraca dels Hereus, una de les més ben conservades del massís, destinada a aixopluc i, si convé, com a lloc de pernoctació temporal, en èpoques de molta feina als camps.
Té una llinda amb arc de descàrrega i l’anomenada llosa corredissa del sostre, que permetia tapar-la o destapar-la en cas de fer-hi foc a dins.

Tot i la forma esglaonada que té, aneu en compte en enfilar-vos-hi, ja que podríeu fer caure alguna pedra que suposés l’esfondrament de la barraca en poc temps. Ajudeu al seu manteniment!

 

Per www.surtdecasa.cat

TOTES LES NOTÍCIES