La revisió del POUP de la Massana proposa la rebaixa al 5% del percentatge de cessió obligatòria

massana

En la sessió d’avui al Comú de la Masana s’ha presentat el projecte de la primera revisió del POUP que té l’objectiu que el pla d’urbanisme de la parròquia guanyi en eficàcia. Aquesta revisió ha estat concebuda per facilitar i simplificar el desenvolupament urbanístic, a més de protegir i preservar el territori. La revisió arriba després de més de sis anys de l’entrada en vigor del POUP (aprovat el 26 d’octubre del 2006 per Consell de Comú i publicat al BOPA l’11 de gener del 2007)

“Un dels punts que proposem canviar ha format part des de l’inici del nostre paquet d’accions del Pla de Reactivació Econòmica i del nostre programa electoral”, ha exposat exposat la consellera Olga Molné, presidenta de la Comissió d’Urbanisme. Es tracta de la rebaixa al 5% del percentatge de cessió obligatòria en sòl urbà i sòl urbanitzable. “Durant nou mesos, durant el període de reducció temporal, ja vam comprovar que es tracta d’una bona mesura per a la reactivació de la construcció, amb una quinzena de sol·licituds entrades al Comú”, ha explicat Molné,  que ha assegurat que la filosofia del canvi va més enllà: “Considerem que el 5% és un és un percentatge adient, perquè és suficient per garantir els serveis i equipaments per part del Comú de la Massana i també és just pels propietaris, que es veuen gravats pel mateix percentatge tant si tenen la propietat en sòl consolidat com no”.

La revisió del POUP també contempla la reducció de la parcel·la mínima, que passarà a ser de 600 a 400 m2 en zones properes a la trama urbana, de 1.500 a 750 m2 i de 3.000 a 1.500 m2, de forma degradada, quan més lluny es trobin per tal de densificar menys les zones altes de la parròquia.

D’altra banda, també es redueix la dimensió de les unitats d’actuació en sòl urbanitzable, en considerar que actualment són excessivament extenses i, en molts casos, amb molts propietaris, cosa que dificulta el desenvolupament urbanístic. Amb aquests canvis, els propietaris de petits terrenys tindran més possibilitats per construir-s’hi una casa o xalet, garantint sempre l’harmonia urbanística. “A més, el que passa ara a molts propietaris que tenen terres dins una unitat molt gran és que es troben amb un procés feixuc i complicat per urbanitzar un terreny i moltes vegades això provoca que es facin enrere, cosa que no és bona ni per a l’economia de la parròquia i del país ni per aquestes persones”, ha assegurat Molné.

Pel que fa al sistema viari i de les vies de comunicació, es redueix la seva amplada passant de 13 a 10 metres.

Un canvi destacat és la supressió del vial de circumval·lació que estava previst en el POUP del 2006 a la zona del Prat del Colat i que passava pel mig del parc i per la part alta del casc antic de la Massana. Per millorar el sistema viari ja estava prevista una alternativa que no malmet el pulmó verd de la Massana: aquest vial té la sortida prevista a la zona del Prat de la Ribera i arribaria fins a Escàs.

D’altra banda, també s’ha de tenir en compte que actualment es té més informació que quan es va redactar el POUP, gràcies al cadastre comunal, del qual ja s’ha completat la part urbana i s’ha enllestit gairebé la part rústica del quart de Sispony. Les dades del cadastre permetran disposar d’un pla d’urbanisme molt més rigorós en molts aspectes: possibilitat d’un desenvolupament acurat dels nuclis urbans antics sense que els propietaris tinguin una disminució en els seus drets de sostre edificable i en general, l’adequació de la planimetria als límits d’edificacions i eixos de vials aprovats. Quan s’actualitzi el cadastre de sòl rústic, es facilitarà la divisió dels sòls urbanitzables.

Finalment, aquest treball de la comissió d’urbanisme també ha perseguit els objectius de revisar les ordinacions d’edificació a la vista de l’experiència en l’aplicació de les actualment vigents i de revisió de totes les afeccions per riscos geològics, allaus, carreteres, rius, entorns de protecció i afeccions mediambientals.

Aquest projecte de revisió estarà exposat durant seixanta dies hàbils, des del dia 5 de novembre fins al 5 de febrer, a les 12 h, perquè tothom el pugui consultar i realitzar les al·legacions o propostes que consideri pertinents. La següent fase consistirà en l’anàlisi d’aquestes demandes, la inclusió o no en el projecte i l’aprovació provisional en Consell de Comú, per a la seva presentació a la Comissió Tècnica d’Urbanisme i, tot seguit, la seva aprovació definitiva en sessió de Comú.

La consellera ha agraït la feina feta per la comissió d’Urbanisme, amb la presència tant de la majoria com de la minoria, en les múltiples reunions que s’han realitat i amb les moltes aportacions per part de tots els membres de la comissió.

TOTES LES NOTÍCIES