La retallada econòmica al Consell General deixa els sous dels consellers a 1.900 euros mensuals

Una sessió del consell general
Una sessió del consell general. Foto: ARXIU

Els salaris bruts dels consellers generals van passar de cobrar uns 2.200 euros de mitjana al maig d’aquest any a 1.900 euros el següent mes, al juny. Així ho manifesta el document fet públic aquest dimecres pel Consell General i que especifica les dotacions econòmiques destinades als grups parlamentaris i a les retribucions dels consellers generals. Les seves retribucions s’han vist disminuïdes després de la decisió, el 17 de juny passat, de la junta de presidents de reduir els salaris en el marc de la contenció pressupostària per fer front als costos que s’han hagut d’afrontar a conseqüència de l’emergència sanitària de la Covid-19. Aquesta reducció suposa una retallada de salaris d’uns 300 euros per als consellers generals i d’uns 800 euros menys al mes, en el cas dels presidents dels grups parlamentaris.

Tots els salaris dels consellers coincideixen en xifres a excepció del conseller de Liberals d’Andorra Ferran Costa, la síndica general Roser Suñé i la subsíndica Meritxell Palmitjavila. Costa ingressava al maig 4.212,33 euros davant els 3.444,10 del juny; Suñé va passar de percebre un sou de 7.194,58 euros a 5.536,50, gairebé 1.700 menys que el que va percebre al maig, quan, val a dir, es van augmentar un 1% totes les retribucions en concordància amb l’IPC. En el cas Palmitjavila, va rebre 4.707 euros al juny davant els 6.117 euros bruts que havia cobrat al maig.

La publicació d’aquestes dades es fa en compliment dels articles 140 i 142 del Reglament del Consell General. En aquest sentit, s’ha habilitat un nou apartat a la web de l’ens públic on es pot trobar informació relativa a les dotacions econòmiques dels grups parlamentaris, així com a les retribucions, per tots els conceptes, que perceben els consellers generals.

La polèmica sorgida arran del salari percebut pel conseller liberal Ferran Costa neix pel que indica l’article 25 del reglament del Consell General, on s’especifica que “el Consell General posarà a disposició dels grups parlamentaris els mitjans materials i recursos econòmics per a la realització de les seves funcions, per mitjà d’una subvenció fixa idèntica per a cadascun d’ells i d’una subvenció variable en funció del número de consellers generals de cada grup. L’import destinat a la subvenció fixa no podrà ser inferior al 50% del total de la subvenció destinada als grups parlamentaris. Els recursos econòmics transferits han de ser destinats exclusivament a finançar activitats i altres despeses relacionades amb l’exercici de funcions parlamentàries”.

Per primera vegada, es fixa l’obligatorietat de publicar les xifres que els grups parlamentaris han fet arribar al Tribunal de Comptes en relació amb els exercicis anuals.