La pressió fiscal augmenta un 25% i els impostos ho fan en un 4,7%

La pressió fiscal per a l’any 2018 se situa en el 25%, amb un increment de 0,5 punts percentuals respecte a l’any 2017 (24,5%). Els impostos sobre la producció i les importacions disminueixen un -1,3% respecte a l’any 2017, mentre que els impostos corrents sobre la renda i el patrimoni creixen un 21,1% anual i les cotitzacions socials s’incrementen un 5,6%.

No obstant això, encara que el conjunt dels impostos experimenti l’any 2018 un creixement del 4,7%, l’augment notable del PIB l’any 2018, xifrat en el 2,5%, segons l’estimació avançada a finals del març del 2019, justifica que la pressió fiscal s’incrementi lleugerament. L’aportació a la pressió fiscal per part de les diferents figures impositives continua essent a càrrec principalment de la imposició indirecta amb un 11,1%, tot i que el 2018 disminueix respecte a l’any anterior en tres punts percentuals. Per contra, la imposició directa presenta un increment, del 3,8% el 2017 al 4,3% d’enguany, i alhora les cotitzacions socials augmenten en 0,3 punts percentuals respecte de l’any anterior. Les dades han estat facilitades aquest dilluns pel departament d’Estadística del Govern.

TOTES LES NOTÍCIES