La Policia remarca la importància de combatre la intolerància i el discurs d’odi des de tots els àmbits

Vídeo: Policia d’Andorra

La Policia recorda la importància de combatre la intolerància i el discurs d’odi amb la implicació de tota la ciutadania en el respecte dels drets humans. El discurs d’odi fa referència a qualsevol expressió que discrimini, fomenti estereotips negatius o estigmatitzi un grup o un individu per factors identitaris com poden ser l’origen, la religió, les creences, la nacionalitat, el gènere o l’orientació sexual.

Aquest tipus de missatges vulneren drets fonamentals i fan mal a les persones a qui es dirigeixen i a tota la societat en general. La Policia vetlla perquè es respectin aquests drets i fa una crida a tota la ciutadania per a fomentar la tolerància i evitar divulgar continguts discriminatoris.

El Cos de Policia recorda que el Títol II de la Constitució recull que “la Declaració Universal dels Drets Humans és vigent a Andorra” i que “totes les persones són iguals davant la llei. Ningú no pot ser discriminat per raó de naixement, raça, sexe, origen, religió, opinió, o qualsevol altra condició personal o social”.

Andorra sempre ha estat un país ric per la seva diversitat, integració i convivència entre cultures i religions, elements que cal cuidar i continuar promovent des de tots els àmbits de la societat i d’una manera integral, com també recomana les Nacions Unides.

TOTES LES NOTÍCIES