La policia reclama 17.000 euros en multes per excés de velocitat a més de 400 conductors

La policia reclama gairebé 17.000 euros en concepte de multes per excés de velocitat.

L’edicte publicat al BOPA insta els 430 infractors a presentar al·legacions abans que transcorrin 10 dies. Si no ho fan, disposaran de 13 dies hàbils més per fer efectiu l´import a les dependències policials segons informa RTVA.

Totes les infraccions corresponen a l’últim mig any. El llistat es fa públic davant la impossibilitat de procedir a notificar la infracció personalment.