La Policia iniciarà una campanya de trànsit adreçada als conductors de motocicletes i ciclomotors

La Policia iniciarà, el proper dia 5 d’agost, una nova campanya de circulació adreçada als conductors de motocicletes, ciclomotors i vehicle anàlegs.

Amb el bon temps, la mobilitat a través de vehicles del tipus motocicletes creix de forma notòria en detriment d’altres tipus de vehicles, i habitualment això es tradueix en un augment de les intervencions per accidents amb ferits. A més, del total d’accidents en què hi ha implicats vehicles tipus motocicletes, n’hi ha un percentatge elevat en què alguna persona en resulta ferida.

Per aquest motiu i en la línia del que s’ha fet els darrers anys, en aquest període s’iniciarà una campanya temàtica de seguretat viària enfocada directament al control tècnic i administratiu d’aquests tipus de vehicles, a la vigilància i aplicació de les mesures coercitives que permet la Llei del Codi de la Circulació envers els conductors que manifestin també un comportament imprudent.

En aquest sentit, la Policia informa que durà a terme controls específics en vies urbanes o interurbanes, amb la finalitat de:

– Verificar les condicions tècniques i administratives: permís de conduir, permís de circulació, assegurança, matricula, ITV, transport de passatgers, casc, llums, escapaments, pneumàtics, miralls, sorolls, fums.

– Constatar les infraccions de trànsit per comportament imprudent: conducció temerària, excés de velocitat, no cedir el pas en una intersecció, avançaments, no adaptar la velocitat en encreuaments/aglomeracions, pas de vianants, senyals prohibitius/d’obligació, senyalització horitzontal, semàfors, sorolls excessius.

La finalitat de la campanya és incidir en que els vehicles tipus motocicletes, circulin per les vies publiques en bones condicions tècniques i administratives, i detectar els comportaments imprudents dels conductors, amb l’objectiu final d’intentar reduir en nombre d’accidents amb implicació directa d’aquests vehicles.

Aquest operatiu es durà a terme a partir de les 7 hores del dia 5 d’agost i finalitzarà a les 19 hores del dia 18 de agost de 2019.