La Policia engega una campanya de controls a les motocicletes i vehicles anàlegs

Un grup de motoristes
Un grup de motoristes. Foto: ARXIU

La Policia iniciarà, el proper dia 10 d’agost a les 7 hores, una nova campanya de circulació adreçada als conductors de motocicletes, ciclomotors i vehicles anàlegs que s’allargarà fins i fins el dia 23 d’agost a les 19 hores.

Amb la finalitat de millorar la seguretat viària en general, seguint les línies marcades en el pla d’actuació del Departament de Policia, es realitzarà una campanya de controls preventius enfocada de forma directa al control tècnic i administratiu, a la vigilància i a l’aplicació de les mesures coercitives que permet la Llei de la Circulació envers els conductors que manifestin també un comportament imprudent.

En aquest sentit es realitzaran controls específics de motocicletes, ciclomotors i vehicles anàlegs, ja sigui en vies urbanes o interurbanes, per constatar deficiències tècniques i/o administratives:
– vehicle indegudament matriculat
– circular sense disposar del distintiu d’ITV en vigència per no haver-se presentat a les proves
– circular sense llum d’encreuament
– no tenir la categoria del permís que correspongui
– no tenir contractada una pòlissa d’assegurança
– no presentar el rebut d’assegurança malgrat tenir-lo
– circular amb un permís de circulació amb les dades o anotacions alterades
– no presentar el permís de circulació malgrat tenir-lo
– escapaments lliures, incomplets, deteriorats, o models no previstos pel fabricant
– pneumàtics en mal estat
– no portar els miralls retrovisors exigits o en mal estat
– emetre sorolls excessius
– produir excés de fums

També per constatar imprudències o infraccions en el decurs de la circulació dels conductors de motocicletes, ciclomotors o vehicles anàlegs:
– conducció temerària
– excés de velocitat
– no cedir el pas en intersecció als vehicles que tenen preferència
– avançaments indeguts
– no adaptar la velocitat en funció d’encreuaments i aglomeracions
– no cedir el pas als vianants en situació de creuar la calçada per un pas de vianants
– no respectar els senyals prohibitius
– no respectar els senyals d’obligació
– no respectar la senyalització horitzontal
– no respectar la indicació d’un semàfor

La finalitat de la campanya és incidir en que els vehicles tipus motocicletes, circulin per les vies públiques en bones condicions tècniques i administratives, i detectar els comportaments imprudents dels conductors, amb l’objectiu final d’intentar reduir en nombre d’accidents amb implicació directa d’aquests vehicles.