La població és de 76.246 persones

La població oficial en data 31 de desembre del 2012 és de 76.246 persones. Es produeix una disminució de la població del -2,4% respecte al 31 de desembre del 2011 a causa de la neteja del cens que duen a terme els comuns de cada parròquia, propiciada des del Consell del Cens Nacional de Població, òrgan de coordinació entre el Govern i els comuns en matèria de cens de població. Aquesta revisió general d’ofici de les dades censals està prevista ser enllestida pels comuns en el transcurs de l’any 2013.

Les principals variacions s’esdevenen particularment a Canillo (-14,4%) i a Encamp (-10,9%). Sant Julià de Lòria disminueix lleugerament amb un -0,8%. Per contra, hi ha hagut un lleu increment de la població en les parròquies d’Ordino amb un +2,2%, la Massana (+1,6%), Andorra la Vella (+0,6%) i Sant Julià de Lòria amb un +0,1%.

Per nacionalitats cal destacar el creixement moderat dels Andorrans (+2,8%). El grup de nacionalitat espanyola ha disminuït un -8,4%, els francesos un -7,6% i el grup de nacionalitat portuguesa un -4,1%. En el cas del grup d’”altres nacionalitats” es redueix en menor terme amb un -2,2%.

D’altra banda, amb l’acord del Consell del Cens Nacional de Població, es publica l’estimació de la població, realitzada mercès a la comunicació de dades censals entre organismes oficials i els comuns en base a l’article 12 de la Llei 9/2007, del cens.

Aquesta estimació s’està fent des del 2009, i a finals de 2012 situa la població en 69.758 persones, el que significa una sobreponderació de +9,3%, sent aquesta variació la menor dels 4 últims anys.

Segons els registres parroquials del cens de població, a 31 de desembre del 2012, la població total oficial és de 76.246 residents. La població ha decrescut un -2,4% en l’últim any, és a dir, una disminució de 1.869 persones.

Aquest decreixement es concentra principalment en les parròquies de Canillo (-693 inscrits, -14,4%) i d’Encamp (-1.470 inscrits, – 10,9%). Una disminució menor es produeix a la parròquia d’Escaldes-Engordany (-0,8%). Per contra, hi ha hagut un lleu increment de la població en les parròquies d’Ordino amb un +2,2%, La Massana (+1,6%), Andorra la Vella (+0,6%) i Sant Julià de Lòria amb un +0,1%.

TOTES LES NOTÍCIES