La població creix a totes les parròquies i supera els 77.000 habitants

Andorra supera els 77.000 habitants i la població creix lleugerament respecte de l’any passat. Són dades de població estimada recollides fins al tercer trimestre de l’any.

La població ha augmentat un 1,6% entre aquest setembre i el de l’any passat, amb creixement a totes les parròquies.

Per nacionalitats, creix l’andorrana, amb 614 persones; ho fan en un 1,7% els francesos, i pràcticament no creixen els espanyols i els portuguesos. Sí que augmenta més el grup d’altres nacionalitats: un 7%, amb més de 500 persones.

Respecte de la població registrada als censos comunals, és a prop de les 82.000 persones.

Informa: David Domingo

Comparteix: