La Plataforma Sindical denuncia al Govern davant el Consell General

La Plataforma Sindical ha adreçat una carta al síndic general i als grups parlamentaris en què denuncia els incompliments del Govern respecte algunes disposicions del marc legal andorrà publicades al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

Els sindicats assenyalen que el Govern no ha respectat la disposició final sisena de la Llei qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública, que estableix que el Govern ha d’elaborar el reglament regulador del procés de nomenament, substitució, remoció i renovació dels membres representants en la comissió de seguiment del pla de pensions en un termini màxim de tres mesos a partir de la seva entrada en vigor. En aquest sentit, la Plataforma recorda que el Govern tenia com a termini l’1 de setembre i que “no s’ha respectat”.

D’altra banda, el comunicat també assenyala que l’Executiu no ha respectat un dels articles del decret pel qual s’aprova el funcionament de la comissió de la mútua que estableix que “al final del mandat de dos anys la Secretaria d’Estat de Funció Pública i la Secretaria General del Consell Superior de Justícia convoquen les eleccions”. En aquest sentit, el comunicat recorda que les darreres eleccions van tenir lloc l’any 2009 i per tant el termini tampoc s’ha respectat.

Finalment, els sindicats assenyalen que el Govern va prometre, en una nota informativa adreçada a tots els funcionaris afectats per la Llei qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública i datada del 17 de juny del 2015, que faria arribar individualment a cada treballador una “simulació” o càlcul de cada un dels imports que conformaran la seva prestació de jubilació una vegada hagi arribat als 65 anys. En data d’avui, segons els sindicats, no han rebut aquestes simulacions, de manera que “els treballadors de la funció pública cotitzen pel pla de pensions sense tenir els elements necessaris per a una presa de decisions ajustada a les seves necessitats”.

Per tot plegat, li demanen al síndic que consideri la demanda i prengui les mesures necessàries.

Text: ANA