La Plataforma de Funcionaris replica el cap de Govern sobre la independència judicial

El portaveu de la Plataforma de Funcionaris, Joan Torra, ha emès un comunicat on expressa el seu descontentament per la valoració que el cap de Govern va fer de les manifestacions de la Plataforma sobre la independència de la justícia.

El comunicat diu textualment el següent:

En relació al comunicat emès pel Consell Superior de la Justícia en el dia d’ahir, i les posteriors manifestacions efectuades pel Cap de Govern, desitjo fer públiques les següents consideracions.

D’entrada manifestar que resulta absolutament legítim el posicionament adoptat pel Consell Superior atès que dintre de les seves funcions es troba la de vetllar per la independència, tot i no compartir algun dels arguments jurídics continguts en el seu comunicat.

Per contra vull manifestar que estic totalment en desacord amb les manifestacions del Cap de Govern, no només pel to empleat, sinó també perquè un dels trets que caracteritzen el nostre sistema polític és la separació de poders, separació que queda malmesa quan des del Govern es fan valoracions que, com ja he dit, corresponen constitucionalment a l’òrgan de govern de l’organització judicial.

Em sembla molt lloable que el Cap de Govern es mostri tan preocupat pel respecte a les resolucions judicials quan són favorables als seus interessos, però no puc estar-me de recordar que   en algunes ocasions en que li han estat desfavorables, i em refereixo òbviament a algun dels càrrecs públics que el Sr. Antoni Martí ha ostentat amb anterioritat, no només no s’ha amagat de criticar-les, sinó que fins i tot ha fet tot el possible per tal de no executar-les.

Sens dubte agraeixo que el Sr. Cap de Govern respecti el dret dels funcionaris d’impugnar les decisions que creguin que vulneren els seus drets -faltaria més!- però li agrairia que es limités a valorar l’actuació dels membres del seu Govern i que deixi la valoració de les actuacions del portaveu de la Plataforma del Funcionaris a qui correspon, que no són altres que els propis funcionaris de la Plataforma, i especialment li demano que en el futur dediqui una part dels seus esforços a assegurar-se que quan s’aproven normes que afecten a la funció pública es prengui en consideració l’opinió dels funcionaris, tal i com estableixen les escasses normes que regulen aquesta matèria.

Per últim afegir que sens dubte una lectura apressada de la resolució judicial no ha permès al Cap de Govern copsar que la mateixa no entra a valorar en forma alguna si s’ha produït la vulneració del dret de llibertat sindical al·legada per la representació dels funcionaris, i per tant resulta com a mínim prematur considerar que la resolució judicial és favorable als interessos d’uns o altres, doncs la decisió sobre l’objecte de la demanda simplement no s’ha produït i per tant correspondrà a una altra instància judicial.

TOTES LES NOTÍCIES