La PIME podria portar la llei de la CASS a la Batllia

pimeL’Associació de la Micro, Petita i Mitjana Empresa d’Andorra (PIME) ha fet públic un manifest on critica la modificació de lallei de la CASS, on, segons ells, es perjudica als autònoms majors de 53 anys anys. La PIME acudirà a la justícia si abans de final de novembre no s’aporta una solució i proposa prorrogar el termini establert en la disposició transitòria fins que un nou marc legal els doni garanties i no se’ls obligui a pagar la CASS des del juliol de 2013.

El text íntegre del manifest és el següent:

Problemàtica amb la llei de la CASS

L’article 196 apartat 1 de la Llei de la CASS de 2008 especifica :

“ Té dret a la pensió per jubilació, la persona assegurada que ha complert 65 anys i ha cotitzat a la branca jubilació més de 144 mensualitats a Andorra”

144 mensualitats = 12 anys = persones de més de 53 anys

Això vol dir que a l’arribar als 65 anys cobrarem la petita part que ens correspon per jubilació i no tindrem cap dret a la malaltia a partir d’aleshores si deixem de treballar.

La disposició transitòria de la Llei 9/2013 diu:

“ Les persones que no estaven obligades a estar afiliades al sistema de seguretat social disposen d’un termini que finalitza el 30 de novembre de 2013 per a regularitzar la seva situació prop de la CASS i adaptar-se al marc legal d’aquesta Llei. Durant aquest termini no es generen recàrrecs ni interessos de demora amb la condició que abans de finalitzar el termini s’hagin liquidat totes les cotitzacions meritades a partir de l’i de juliol de 2013 en aplicació d’aquesta Llei.”

Quin és el problema per les persones de més de 53 anys no afiliades a la CASS?

La Llei ens obliga a cotitzar a la CASS però no ens dóna cap garantia, ans el contrari, que a l’arribar a la jubilació ens trobem sense cobertura mèdica.

A més si abans dels 65 anys per algun problema hem de deixar de treballar i hem de tancar la nostra empresa, no tindrem cap mena de cobertura mèdica.

Nosaltres estem en companyies privades, molts de nosaltres, perquè en aquell moment la CASS no ens volia, donat que érem fills de patrons, etcètera.

Som conscients que la Llei s’ha de complir, però la Llei també ens ha de donar garanties, i a hores d’ara no en tenim cap.

El resultat és que estem obligats de continuar cotitzant a les nostres assegurances privades, donat que si no ho fem així, a l’arribar als 65 anys, cap companyia privada ens tornarà a assegurar, i estem igualment obligats per Llei a cotitzar a la CASS. Totalment injust i econòmicament insostenible.

Demanda : Prorrogar el termini establert en la disposició transitòria fins i quant un nou marc legal ens doni garanties i no obligar-nos a pagar la CASS d’ençà el mes de juliol 2013.

Nosaltres no ens hem afiliat a la CASS, no perquè no volem, sinó perquè la Llei de la CASS i les disposicions avui vigents no ens donen cap mena de garantia i a l’arribar als 65 anys o al deixar la nostra activitat professional ens expulsen del sistema.

A més voldríem saber quina necessitat hi havia d’obligar a afiliar-nos a la CASS?

Hem estat cotitzant a empreses privades durant més de 30 anys, amb un mínim de despeses. Ara que per edat començarem a produir despesa mèdica, l’Estat ens obliga a deixar les nostre companyies privades i a passar a la CASS que és qui hauria doncs d’assumir les nostres despeses mèdiques. Resultat molt positiu per les companyies privades. I després els nostre politics ens diuen que hem de racionalitzar les despeses mèdiques….!!! Qui ho entén!!!!

Volem una solució abans de finals de novembre sinó ens veurem obligats a acudir als Tribunals.

 

Finalment la PIME s’adreça a tothom que es trobi en aquest cas i vulgui posar-se en contacte per tal de prendre mesures sobre aquest tema, posant-se en contacte al telèfon 824344 o bé al correu electrònic info@pimeandorra.com