La Massana tanca el primer trimestre amb un superàvit de 349.574,21 €.

La memòria explicativa de l’execució pressupostària del primer trimestre del 2013, reflexa un superàvit de 349.574,21 €. Durant aquest període, les despeses han ascendit a 2.320.664 €, mentre que els ingressos han estat de 2.670.239 €. El conseller de finances, Miquel Llongueras, ha puntualitzat que es tracta de l’estat de comptes a data 31 de març del 2013, és a dir, d’ un retrat en un moment puntual i, per tant, aquest retrat no ens permet fer amb certesa extrapolacions o projeccions de com es tancaran els comptes a finals d’any. De totes maneres, Llongueras ha afirmat que es tracta d’un reflex del rigor en la gestió comunal, continuant de forma progressiva en la reducció de l’endeutament.

La rebaixa del deute en aquest primer trimestre és de 4,6 milions d’euros, passant de 43.112.172 € a finals del 2012 a 38.356.763 €. Cal tenir en compte, però que la situació financera de les estacions a data 31 de març sempre és millor, pel que fa la tresoreria, que a 31 de maig, data de tancament de l’exercici d’EMAP SAU i VALLMORD. La previsió del Comú es de tancar l’any 2013 amb un endeutament global d’uns 40 milions d’euros, tal i com marca el pla de viabilitat, es a dir uns 3 milions d’euros menys que l’any passat.

Pel que fa a l’execució provisional de les despeses, a data 31 de març, ascendeixen a 2.320.664,63 €; amb una execució del 19,17%. La reducció ha estat de més d’1,1 milions euros respecte al primer trimestre de l’exercici anterior, cosa que representa una rebaixa de més d’un 32%. Cal remarcar que la liquidació de les despeses corrents ha estat un 22% inferior al mateix període de l’any anterior.

Pel que fa als ingressos, la liquidació ascendeix a 2.670.239 €, una execució del 22 % de l’import previst per aquest exercici.

El Cònsol Major i el Conseller de finances han assegurat que el Comú de la Massana continua ferm en el pronòstic d’acabar l’exercici amb el resultat previst, situació que s’anirà visualitzant durant els propers trimestres ja que resta executar una part molt important del pressupost de l’exercici.

Durant la sessió de Consell de Comú, entre altres, també s’han adjudicat les obres de millora i renovació de la xarxa de sanejament i de distribució d’aigua potable de varis trams de dos carrers de la Massana, per un import de 119.800 euros, concretament al Carrer Josep Areny i al Carrer Costes de Teixidó.

Text i foto: Comú de la Massana